Manpages

NAAM

shred - overwrite a file to hide its contents, and optionally delete it

SAMENVATTING

shred [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Overschrijft gegeven BESTAND(en) meerdere malen, om het zelfs voor heel dure apparatuur moeilijk te maken de inhoud ervan te herstellen.

Als BESTAND ’-’ is, dan wordt standaarduitvoer ge-shred.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-f
, --force

zo nodig toegangsrechten wijzigen om schrijven toe te staan

-n, --iterations=N

dit aantal malen overschijven (i.p.v. de standaard 3)

--random-source=BESTAND

BESTAND is bron van willekeurige bytes

-s, --size=N

dit aantal bytes vernietigen (achtervoegsels als K, M, G mogen)

-u

deallocate and remove file after overwriting

--remove[=HOW]

like -u but give control on HOW to delete; See below

-v, --verbose

tonen wat er gedaan wordt

-x, --exact

bestandslengtes niet naar boven op een vol blok afronden;

dit is standaard voor niet-reguliere bestanden

-z, --zero

tot slot met nullen overschrijven om vernietiging te verhullen

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Als --remove (-u) gegeven is, worden de gegeven BESTANDen verwijderd.Standaard worden bestanden niet verwijderd omdat ’shred’ vaak toegepast wordtop apparaatbestanden (zoals /dev/hda) en meestal wil men die niet verwijderen. De parameter HOE geeft aan hoe een item uit een map verwijderd moet worden: ’unlink’ => een standaard unlink()-aanroep gebruiken; ’wipe’ => ook eerst de bytes van de naam verdoezelen; ’wipesync’ => ook elke verdoezelde byte naar schijf schrijven. De standaardmodus is ’wipesync’, maar merk op dat dit "duur" kan zijn.

CAUTION: shred assumes the file system and hardware overwrite data in place. Although this is common, many platforms operate otherwise. Also, backups and mirrors may contain unremovable copies that will let a shredded file be recovered later. See the GNU coreutils manual for details.

AUTEUR

Geschreven door Colin Plumb.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/shred>;
of lokaal via: info '(coreutils) shred invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS