Manpages

NAAM

readdir - lees een map ingang

SAMENVATTING

int readdir(unsigned int bes_ind, struct old_linux_dirent *mapw,
unsigned int
tel);

Let op: Er is geen Glibc wrapper voor dit systeem aanroep; zie OPMERKINGEN.

BESCHRIJVING

Dit is niet de functie waar je in geïnteresseerd bent. Kijk naar readdir(3) voor de met POSIX overeenstemmende C bibliotheek interfaces. Deze pagina beschrijft de kale kernel systeem aanroep interface, die kan veranderen en die wordt overstegen door getdents(2).

readdir() leest één old_linux_dirent structuur van de map waarnaar gewezen wordt door bes_ind naar het geheugen gebied waarnaar gewezen wordt door mapw. De grootheid tel wordt genegeerd; hoogstends één dirent structuur wordt gelezen.

The old_linux_dirent structure is declared (privately in Linux kernel file fs/readdir.c) as follows:

struct old_linux_dirent {
  unsigned long d_ino;   /* »inode« nummer */
  unsigned long d_offset; /* verschuiving naar old_linux_dirent */
  unsigned short d_namlen; /* lengte van dit d_name */
  char d_name[1];     /* bestandsnaam (eindigend op nul) */
}

d_ino is een »inode« nummer. d_off is de afstand van het begin van de map naar deze old_linux_dirent. d_reclen is is de maat van d_name, de nul beeindiger ('\0') niet meerekenend. d_name is een nul-beëindigde bestandsnaam.

EIND WAARDE

Bij success wordt 1 teruggegeven. Bij einde van de map wordt 0 teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven, en errno wordt naar behoren gezet.

FOUTEN

EBADF

Ongeldige bestandindicator bes_ind.

EFAULT

Argument wijst buiten de adres ruimte van het aanroepende proces.

EINVAL

Uitkomst buffer is te klein.

ENOENT

Niet zo’n map.

ENOTDIR

Bestandindicator wijst niet naar een map.

VOLDOET AAN

Deze systeem aanroep is Linux-eigen.

OPMERKINGEN

Glibc does not provide a wrapper for this system call; call it using syscall(2). You will need to define the old_linux_dirent structure yourself. However, probably you should use readdir(3) instead.

This system call does not exist on x86-64.

ZIE OOK

getdents(2), readdir(3)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.07 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS