Manpages

NIMI

PWM - X11 ikkunanhallintaohjelma

SELOSTE

pwm3 [valinnat]

KUVAUS

Alkuperäinen PWM oli ensimmäinen ohjelma, joka toi välilehdet ikkunanhallintaohjelman tasolle. Tämä versio PWM:stä taas pohjautuu Ioniin ja sen mod_floatws moduuliin hieman eri oletusasetuksilla.

VALINNAT

−display kone:palvelin.näyttö

X palvelin, johon ottaa yhteys.

−conffile asetustiedosto

Käytettävä asetustiedosto.

−searchdir dir

Hakupolkuun lisättävä hakemisto, josta löytyy asetus- ja muita tiedostoja.

−oneroot

Hallitse vain oletusnäyttöä X-palvelimilla, joissa on useampi perinteinen (ei Xinerama) näyttö/juuri-ikkuna. Tämä näyttö voidaan valita -display parametrillä tai DISPLAY ympäristömuuttujalla.

−sessionname session_name

Istunnon nimi. Tämä vaikuttaa talletustiedostojen sijaintiin.

−xinerama 0|1

PWM ei oletuksena käytä Xinerama-tietoa Ionista poiketen. Jos se kuitenkin käännettiin Xinerama-tuella, voidaan tuo tieto ottaa käyttää asettamalla tämän parametrin arvoksi 1. Tuolloin kaikilla Xinerama-näytöillä on erilliset työpöydät.

−help

Näytä komentorivin ohje.

−version

Näytä Ionin versio.

−about

Näytä tietoja PWM:sta (versio, tekijänoikeudet).

SIDONNAT

Nämä ovat oletusarvoiset näppäin- ja osoitinsidonnat. Näppäinmuunninta (Mod1) vastaava näppäin riippuu järjestelmästäsi. PC-tietokoneilla, joissa on XFree86 se on todennäköisesti vasen Alt-näppäin (Alt_L). Suneilla se on luultavasti sidottu timanttinäppäimiin. Käytä komentoa xmodmap(1x) selvittääksesi asian tarkemmin.

Otsikkojen perässä hakasuluissa oleva merkkijono ilmoittaa moduulin, jonka asetustiedosto määrittelee alla olevat sidonnat.

Yleisesti saatavilla olevat sidonnat

Mod1+T

Merkitse kehyksen tällä hetkellä näyttämä olio.

Mod1+K 1, Mod1+K 2, Mod1+K 3, Mod1+K 4, Mod1+K 5, Mod1+K 6, Mod1+K 7,
Mod1+K 8, Mod1+K 9, Mod1+K 0

Siirry n:teen kehyksen jakavaan olioon.

Mod1+K N, Mod1+K P

Siirry seuraavaan/edelliseen kehyksen jakavaan olioon.

Mod1+K comma, Mod1+K period

Siirrä kehyksessä tällä hetkellä näytettävää oliota vasemmalle/oikealle.

Mod1+K H, Mod1+K V

Maksimoi kehys vaaka/pystysuunnassa.

Mod1+K A

Liitä merkityt oliot tähän kehykseen.

Mod1+A

Kysy asiakasikkunaa liitettäväksi kehykseen.

Mod1+M, Button3 painallus

Näytä kehyksen kontekstivalikko.

Mod1+R

Aloita siirto ja koonmuutostila.

Button1 napsautus osassa tab, Button2 napsautus osassa tab

Vaihda kehys näyttämään välilehden ilmoittama olio.

Button1 raahaus osassa border, Mod1+Button3 raahaus

Muuta kehyksen kokoa.

Mod1+Button1 raahaus

Siirrä kehystä.

Button1 raahaus osassa tab, Button2 raahaus osassa tab

Siirrä olioita kehysten välillä raahaamalla ja pudottamalla välilehti.

Siirto ja koonmuutostilan sidonnat
Mod1+1, Mod1+2, Mod1+3, Mod1+4, Mod1+5, Mod1+6, Mod1+7, Mod1+8, Mod1+9,
Mod1+0

Siirry n:teen tämänhetkisen näytön lomittamaan olioon (työpöytä, kokoruudun asiakasikkuna).

Mod1+comma, Mod1+period

Siirry seuraavaan/edelliseen tämänhetkisen näytön lomittamaan olioon.

Mod1+K K

Mene edelliseen aktiiviseen olioon.

Mod1+K T

Poista kaikki merkinnät.

Mod1+Shift+1, Mod1+Shift+2

Siirry näytölle n usean näytön järjestelmässä.

Mod1+Shift+Left, Mod1+Shift+Right

Mene seuraavalle/edelliselle näytölle usean näytön järjestelmässä.

Mod1+F9

Luo uusi työpöytä ennalta asetettua tyyppiä.

F12, Button3 painallus

Näytä päävalikko.

Button2 painallus

Näytä ikkunavalikko.

Mod1+C

Sulje aktiivinen olio.

Mod1+L

Tönäise aktiivista asiakasikkunaa. Tämä saattaa auttaa joidenkin ohjelmien koko-ongelmien kanssa.

Mod1+Return

Kytke aktiivisen asiakasikkunan kokoruudun tila päälle/pois.

Mod1+K C

Tapa aktiivisen asiakasikkunan omistava ohjelma.

Mod1+K Q

Lähetä seuraava näppäinpainallus aktiiviselle asiakasikkunalle. Kaikki ohjelmat eivät välttämättä salli tätä oletuksena.

F1

Kysy ohjesivua näytettäväksi.

Mod1+F1

Näytä Ionin ohjesivu.

F2

Käynnistä pääte-emulaattori.

F3

Kysy komentoriviä suoritettavaksi.

Mod1+F3

Kysy Lua-koodia ajettavaksi.

F4

Ota SSH-yhteys kyseltävään koneeseen.

F5

Kysy tiedostoa muokattavaksi.

F6

Kysy tiedostoa näytettäväksi.

F9

Kysy työpöytää jolle siirtyä, tai luo uusi.

Mod1+G

Kysy asiakasikkunaa, johon siirtyä.

Kehyksiä, sekä niiden lapsia käsittelevät sidonnat

Escape

Peruuta tilasta.

Return

Siirry tilasta pois.

Left, Right, Up, Down, F, B, P, N

Kasvata vastaavaan suuntaan.

Shift+Left, Shift+Right, Shift+Up, Shift+Down, Shift+F, Shift+B,
Shift+P, Shift+N

Kutista vastaavaan suuntaan.

Mod1+Left, Mod1+Right, Mod1+Up, Mod1+Down, Mod1+F, Mod1+B, Mod1+P,
Mod1+N

Liiku vastaavaan suuntaan.

Kelluvien työpöytien ja kehyksien sidonnat [mod_floatws]
Mod1+Tab

Kierrätä fokusta ja nosta uudelleen fokusoitu kehys.

Mod1+K Tab

Kierrätä fokusta taaksepäin ja nosta fokusoitu kehys.

Mod1+P, Mod1+N

Nosta/alenna aktiivinen kehys.

Button1 kaksoisnapsautus osassa tab

Kytke litistys päälle/pois.

Button1 painallus osassa tab, Button1 painallus osassa border,
Mod1+Button1 napsautus

Nosta kehys.

Mod1+Button3 napsautus

Alenna kehystä.

Button1 raahaus osassa tab

Siirrä kehystä.

Valikoiden sidonnat [mod_menu]
Escape, Control+G, Control+C, Left

Sulje valikko.

Return, KP_Enter, Control+M, Right

Suorita valinta.

Control+N, Control+P, Up, Down

Siirry seuraavaan/edelliseen valintaan.

BackSpace

Tyhjää valikon hakupuskuri.

TIEDOSTOT JA HAKEMISTOT

/etc/X11/ion3/cfg_pwm.lua

Järjestelmän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

/etc/X11/ion3/cfg_*.lua

Muita asetustiedostoja.

/etc/X11/ion3/look_*.lua

Ulkonäön asetustiedostoja.

~/.ion3/

Käyttäjän asetustiedostot.

~/.ion3/cfg_pwm.lua

Käyttäjän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

KATSO MYÖS

Katso ion3(1).

TEKIJÄ

PWM:n sekä Ionin on kirjoittanut Tuomo Valkonen <tuomov at iki.fi>.

COMMENTS