Manpages

NÁZEV

PWM - správce oken systému X11

PŘEHLED

pwm3 [volby]

POPIS

Původní PWM byl první správce oken, který přinesl záložky. Aktuální verze PWM je založena na zdrojových kódech Ionu a ve skutečnosti to je jeden a ten samý program, pouze s jinými konfiguračními soubory a několika drobnostmi.

VOLBY

−display počítač:displej.obrazovka

X displej, který se má spravovat

−conffile soubor

Konfigurační soubor, který se má použít

−searchdir adresář

Adresář, ve kterém se budou hledat konfigurační soubory a ostatní skripty

−oneroot

Na X serverech s více obrazovkami (ne-Xinerama) bude spravovat pouze výchozí obrazovku (kořenové okno). (Tedy ne všechny, které byly zadány v parametru -display nebo v proměnné DISPLAY.)

−sessionname session_name

Nastaví název sezení. Tato volba ovlivní, kam se uloží pracovní plochy a ostatní soubory. Pokud není nastavená, použije se ~/.pwm3/session_name.

−xinerama 0|1

Jestliže byl Ioncore sestaven s podporou Xineramy, můžete touto volbou povolit/zakázat (1/0) její použití. Implicitně je Xinerama _zakázána_.

−help

Zobrazí nápovědu k příkazovým parametrům

−version

Zobrazí verzi

−about

Zobrazí informace o programu (verze, copyright)

PŘIŘAZENÍ

Toto jsou implicitní přiřazení klávesových zkratek. Přiřazení modifikátoru (Mod1) závisí na systému. Na PCčkách s XFree86 bude nejspíš navázán na levou klávesu Alt (Alt_L). Na Sunech je obvykle namapován na klávesy s diamanty (Meta_L, Meta_R). Konkrétní přiřazení zjistíte programem xmodmap(1x).

Řetězec v hranatých závorkách určuje modul, jehož konfigurační soubor definuje toto přiřazení.

Globální přiřazení

Mod1+T

Označí aktuální objekt v rámu.

Mod1+K 1, Mod1+K 2, Mod1+K 3, Mod1+K 4, Mod1+K 5, Mod1+K 6, Mod1+K 7,
Mod1+K 8, Mod1+K 9, Mod1+K 0

Přepne se do n-tého objektu v rámu.

Mod1+K N, Mod1+K P

Přepne se na další/předchozí objekt v rámu.

Mod1+K comma, Mod1+K period

Přesune objekt v rámu vlevo/vpravo.

Mod1+K H, Mod1+K V

Maximalizuje rám horizontálně/vertikálně.

Mod1+K A

Připojí označené objekty k tomuto rámu.

Mod1+A

Zeptá se na klientské okno, které se má připojit k aktivnímu rámu.

Mod1+M, Button3 stisk

Zobrazí kontextové menu rámu.

Mod1+R

Zahájí režim přesunu/změny velikosti.

Button1 kliknutí na tab, Button2 kliknutí na tab

Přepne rám, aby zobrazoval objekt určený záložkou.

Button1 tažení na border, Mod1+Button3 tažení

Změní velikost rámu.

Mod1+Button1 tažení

Přesune rám.

Button1 tažení na tab, Button2 tažení na tab

Přesune objekty mezi rámy pomocí tažení za záložku.

Přiřazení pro přesun/změnu velikosti
Mod1+1, Mod1+2, Mod1+3, Mod1+4, Mod1+5, Mod1+6, Mod1+7, Mod1+8, Mod1+9,
Mod1+0

Přepne se na n-tý objekt (pracovní plochu, celoobrazovkové okno) na aktuální obrazovce.

Mod1+comma, Mod1+period

Přepne se na další/předchozí objekt v aktuální obrazovce.

Mod1+K K

Přejde na předchozí aktivní objekt.

Mod1+K T

Vyčistí všechny značky.

Mod1+Shift+1, Mod1+Shift+2

U víceobrazovkového nastavení přejde na n-tou obrazovku.

Mod1+Shift+Left, Mod1+Shift+Right

Ve víceobrazovkovém nastavení přejde na další/předchozí obrazovku.

Mod1+F9

Vytvoří novou pracovní plochu vybraného typu.

F12, Button3 stisk

Zobrazí hlavní menu.

Button2 stisk

Zobrazí menu se seznamem oken.

Mod1+C

Zavře aktuální objekt.

Mod1+L

Postrčí aktuální klientské okno. To může pomoci některým programům, které mají problémy se změnou velikosti.

Mod1+Return

Zapne celoobrazovkový režim u aktuálního klientského okna.

Mod1+K C

Ukončí klienta vlastnícího aktuální klientské okno.

Mod1+K Q

Pošle následující stisk klávesy klientskému oknu. Některé programy to implicitně nepovolují.

F1

Zeptá se na manuálovou stánku, kterou má zobrazit.

Mod1+F1

Zobrazí manuálovou stránku Ionu.

F2

Spustí emulátor terminálu.

F3

Zeptá se na příkaz, který má spustit.

Mod1+F3

Zeptá se na lua kód, který má vykonat.

F4

Zeptá se na jméno počítače, ke kterému se má připojit pomocí SSH.

F5

Zeptá se na soubor, který chcete upravit.

F6

Zeptá se na soubor, který chcete zobrazit.

F9

Zeptá se na pracovní plochu, na kterou má přejít, nebo ji vytvořit.

Mod1+G

Dotáže se na klientské okno, do něhož má přejít.

Přiřazení pro práci s rámy a jejich potomky

Escape

Zruší režim změny velikosti.

Return

Ukončí režim změny velikosti.

Left, Right, Up, Down, F, B, P, N

Roste v zadaném směru.

Shift+Left, Shift+Right, Shift+Up, Shift+Down, Shift+F, Shift+B,
Shift+P, Shift+N

Zmenšuje v zadaném směru.

Mod1+Left, Mod1+Right, Mod1+Up, Mod1+Down, Mod1+F, Mod1+B, Mod1+P,
Mod1+N

Posune se v zadaném směru.

Přiřazení pro plovoucí pracovní plochy [mod_floatws]
Mod1+Tab

Cykluje mezi rámy a přesune je nahoru.

Mod1+K Tab

Zpětně cykluje mezi rámy a přesune je nahoru.

Mod1+P, Mod1+N

Přesune aktivní rám do popředí/pozadí.

Button1 dvojité kliknutí na tab

Přepne stínový režim

Button1 stisk na tab, Button1 stisk na border, Mod1+Button1 kliknutí

Přesune rám do popředí.

Mod1+Button3 kliknutí

Přesune rám do pozadí

Button1 tažení na tab

Přesune rám.

Přiřazení pro menu [mod_menu]
Escape, Control+G, Control+C, Left

Zavře menu.

Return, KP_Enter, Control+M, Right

Aktivuje vybranou položku v menu.

Control+N, Control+P, Up, Down

V menu vybere další/předchozí položku.

BackSpace

Vymaže buffer pro dopředné hledání v menu.

SOUBORY A ADRESÁŘE

/etc/X11/ion3/cfg_pwm.lua

Hlavní systémový konfigurační soubor

/etc/X11/ion3/cfg_*.lua

Ostatní konfigurační soubory

/etc/X11/ion3/look_*.lua

Soubory nastavující barevné schéma

~/.pwm3/

Uživatelské konfigurační soubory

~/.pwm3/cfg_pwm.lua

Hlavní uživatelský konfigurační soubor (přepisuje systémové nastavení)

VIZ TAKÉ

Více informací naleznete v ion3(1).

AUTOR

Programy PWM a Ion napsal Tuomo Valkonen <tuomov at iki.fi>.

PŘEKLAD

Do češtiny přeložil Miroslav Kuře <kurem at debian.cz>.

COMMENTS