Manpages

NAZWA

pwd - wypisuje nazwę bieżącego katalogu roboczego

SKŁADNIA

pwd [OPCJA]...

OPIS

Wypisuje pełną nazwę bieżącego katalogu roboczego.
-L
, --logical

używa zmiennej środowiskowej PWD, nawet jeśli zawiera ona dowiązania symboliczne

-P, --physical

unika wszystkich dowiązań symbolicznych

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli nie poda się żadnej opcji, domyślnie używane jest -P.

UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję pwd, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env pwd ....

AUTOR

Napisane przez Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

getcwd(3)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) pwd invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS