Manpages

NAAM

pwd - print name of current/working directory

SAMENVATTING

pwd [OPTIE]...

BESCHRIJVING

Toont de volledige bestandsnaam van de huidige werkmap.
-L
, --logical

PWD uit de omgeving gebruiken, zelfs als deze symbolische koppelingen bevat

-P, --physical

alle symbolische koppelingen vermijden

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Als geen optie gegeven is, dan wordt -P aangenomen.

Opmerking: Uw shell kan een eigen versie van pwd hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

AUTEUR

Geschreven door Jim Meyering.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

getcwd(3)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/pwd>;
of lokaal via: info '(coreutils) pwd invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS