Manpages

NAZWA

printf - formatuje i wypisuje dane

SKŁADNIA

printf FORMAT [ARGUMENT]...
printf
OPCJA

OPIS

Wypisuje ARGUMENT(Y) zgodnie z FORMATEM lub wykonuje zgodnie z OPCJĄ:

--help

wyświetla ten tekst i kończy pracę

--version

wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

FORMAT kontroluje wyjście w ten sam sposób co funkcja printf języka C. Interpretowane sekwencje:

\"

cudzysłów

\\

odwrotny ukośnik

\a

dzwonek, alarm (BEL)

\b

backspace

\c

kończy wypisywanie wyniku

\e

escape

\f

wysuw strony

\n

znak nowego wiersza

\r

powrót karetki

\t

tabulacja pozioma

\v

tabulacja pionowa

\NNN

bajt o wartości ósemkowej NNN (1 do 3 cyfr)

\xHH

bajt o wartości szesnastkowej HH (1 do 2 cyfr)

\uHHHH

znak Unicode (ISO/IEC 10646) o wartości szesnastkowej HHHH (4 cyfry)

\UHHHHHHHH

znak Unicode o wartości szesnastkowej HHHHHHHH (8 cyfr)

%%

pojedynczy znak %

%b

ARGUMENT jako łańcuch interpretowany ze znakami specjalnymi z \, z wyjątkiem znaków specjalnych ósemkowych: \0 i \0NNN

%q

ARGUMENT jest wypisywany w formacie, który można użyć ponownie jako wejście powłoki, cytując wszystkie niedrukowalne znaki proponowaną składnią $” POSIX.

oraz wszystkie specyfikacje formatu języka C, kończące się jednym ze znaków diouxXfeEgGcs, z uprzednią konwersją ARGUMENTÓW na odpowiednie typy. Obsługiwane są zmienne szerokości.

UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję printf, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env printf ....

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>;

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

printf(3)

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/printf>;
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) printf invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica [AT] post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.

COMMENTS