Manpages

JMÉNO

printf − formátuje a vypisuje data

POUŽITÍ

printf FORMÁT [ARGUMENT]...
printf
VOLBA

POPIS

Vypisuje ARGUMENT(y) v zadaném FORMÁTu; pokud je použita některá VOLBA, vykoná:

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

FORMÁT kontroluje výstup stejným způsobem jako funkce ’printf’ v jazyce C. Jsou interpretovány tyto sekvence:

\"

dvojité uvozovky

\NNN

znak s hodnotou NNN (1 až 3 číslice) v osmičkové soustavě

\\

zpětné lomítko

\a

zvonek (BEL)

\b

backspace

\c

dále již nevypisovat nic

\f

nová stránka (form feed)

\n

nový řádek (new line)

\r

návrat vozíku (carriage return)

\t

horizontální tabulátor

\v

vertikální tabulátor

\xHH

bajt s šestnáckovou hodnotou HH (1 nebo 2 číslice)

\uHHHH

Znak Unicode (ISO/IEC 10646) s šestnáctkovou hodnotou HHHH (4 číslice)

\UHHHHHHHH

Znak Unicode s šestnáctkovou hodnotou HHHHHHHH (8 číslic)

%%

znak %

%b

ARGUMENT jako řetězec s interpretovanými escape sekvencemi začínajícími ’´, s výjimkou escape sekvencí osmičkových čísel, které budou ve tvaru or NNN

a všech určení ve formátu C, které končí na jakýkoliv znak z diouxXfeEgGcs; ARGUMENTy jsou nejprve převedeny na správný typ. Zvládá proměnnou šířku.

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu printf, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

printf(3)

Úplná dokumentace pro printf je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a groups, měl by příkaz

info coreutils ’printf invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS