Manpages

NOM

po4a − actualitza els fitxers po i els documents traduïts alhora

SINOPSI

po4a [−dhvV] <fitxer_config>

DESCRIPCIÓ

L’objectiu del projecte po4a (po per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d’esperar, com ara en la documentació.

El programa "po4a" està a càrrec d’actualitzar tant els fitxers po (per sincronitzar-los amb els documents originals) com els documents traduïts (per sincronitzar-los amb els fitxers po). L’objectiu principal és fer més fàcil la utilització de po4a sense haver de recordar les opcions de la línia de comandes.

També permet barrejar documents de diferents formats en uns mateixos fitxers pot de forma que pugui tenir un únic d’aquests fitxers per projecte.

Aquest comportament es pot simular amb les altres eines de po4a (per exemple amb makefiles), però és més difícil de fer, i estressant de refer els mateixos complicats makefiles per cada projecte que utilitzi po4a.

SINTAXI DEL FITXER DE CONFIGURACIÓ

El paràmetre (obligatori) és el camí al fitxer de configuració a utilitzar. La seva sintaxi vol ser simple i propera als fitxers de configuració emprats en els projectes d’intl−tools.

Els comentaris en aquests fitxers s’indoquen amb el caracter ’#’. Això ho comenta tot fins al final de la línia. Les línies es poden continuar escapant el final de línia. Totes les línies no-blanques han de començar amb una comanda [], seguida dels seus paràmetres. (sona difícil dit així, però és molt fàcil, espero ;)

Especificant la plantilla d’idiomes

Aquesta és una comanda opcional que pot simplificar tot el fitxer de configuració, i el farà més escalable. Heu d’especificar un llistat dels idiomes als que voleu traduir els documents. És tan simple com això:

 [po4a_langs] fr de

Això us permetrà expandir $lang a tots els idiomes especificats a la resta del fitxer de configuració.

Especificant els camins de les entrades del traductor

Primer, heu d’especificar on són els fitxers d’entrada del traductor (és a dir, els fitxers utilitzats pels traductors per fer la seva feina). Això es pot fer amb una línia com la següent:

 [po4a_paths] doc/l10n/projecte.doc.pot fr:doc/l10n/fr.po de:doc/l10n/de.po

La comanda, per tant, és ’po4a_paths’. El primer paràmetre és el camí al fitxer pot a utilitzar. Tots els següents paràmetres són de la forma forma intuitiva:

    <idioma>:<camí al fitxer po d’aquest idioma>

Si heu definit la plantilla d’idiomes, podeu reescriure la línia anterior d’aquesta forma:

 [po4a_paths] doc/l10n/projecte.doc.pot $lang:doc/l10n/$lang.po

Especificant els documents a traduir

Naturalment, ara heu d’especificar quins documents s’han de traduir, el seu format, i on desar les traduccions. Això es pot fer amb línies com aquesta:

 [type: sgml] doc/my_stuff.sgml fr:doc/fr/mon_truc.sgml de:doc/de/mein_cram.sgml
 [type: pod] script fr:doc/fr/script.1 de:doc/de/script.1 \
             add_fr:doc/l10n/script.fr.add

Això hauria de ser força intuïtiu també. Fixeu-vos que en el segon cas, doc/l10n/script.fr.add és l’annex a afegir a la versió francesa del document. Consulteu po4a(7) per a més informació sobre els annexes.

Més formalment, el format és:

 [type: <format>] <doc_principal> <idioma>:<doc_localitzat>* add_<idioma>:<annex>*

Si heu definit la plantilla d’idiomes, podeu reescriure la línia anterior d’aquesta forma:

 [type: pod] script $lang:doc/$lang/script.1 add_fr:doc/l10n/script.fr.add

Si tots els idiomes tinguessin annexes amb camins similars, podríeu escriure-ho d’una forma semblant a:

 [type: pod] script $lang:doc/$lang/script.1 add_$lang:doc/l10n/script.$lang.add

OPCIONS

−k, −−keep

Mínim llindar del percentatge de traducció per mantenir (és a dir, escriure) el fitxer resultant (per defecte: 80). És a dir, per defecte, els fitxers han d’estar traduïts com a mínim en un 80% per poder ser escrits.

−h, −−help

Mostra un breu missatge d’ajuda.

−M, −−master−charset

Joc de caracters dels fitxers que contenen el document a traduir. Tingui en compte que tots els documents principals han de compartir el mateix joc de caracters per ara. Aquesta és una limitació coneguda, i estem treballant per solventar−ho.

−L, −−localized−charset

Joc de caracters dels fitxers que contenen els documents localitzats. Tingui en compte que tots els documents traduïts utilitzaran el mateix joc de caracters per ara. Aquesta és una limitació coneguda, i estem treballant per solventar−ho.

−A, −−addendum−charset

Joc de caràcters dels annexos. Tingueu en compte que tots els annexos han d’estar en el mateix joc de caràcters.

−V, −−version

Mostra la versió dels guions i acaba.

−v, −−verbose

Incrementa el nivell d’informació del programa.

−q, −−quiet

Disminueix el nivell d’informació del programa.

−d, −−debug

Mostra alguna informació de depuració.

LIMITACIONS

No permet passar opcions als mòduls.
Conté codi duplicat amb els programes po4a−*.

Els pegats seran benvinguts ;)

CONSULTEU TAMBÉ

po4a(7), po4a−gettextize(1), po4a−updatepo(1), po4a−translate(1), po4a−normalize(1).

AUTORS

 Denis Barbier <barbier [AT] linuxfr.org>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu [AT] hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat [AT] wanadoo.es>

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright 2002, 2003, 2004 per SPI , inc.

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING ).

COMMENTS