Manpages

NIMI

nm − tulosta objektitiedostoissa määritellyt symbolit.

YLEISKATSAUS

nm

[−a|−−debug−syms] [−g|−−extern−only] [−B] [−C|−−demangle] [−D|−−dynamic] [−s|−−print−armap] [−o|−−print−file−name] [−n|−−numeric−sort] [−p|−−no−sort] [−r|−−reverse−sort] [−−size−sort] [−u|−−undefined−only] [−l|−−line−numbers] [−−help] [−−version] [−t lukujärjestelmä|−−radix=lukujärjestelmä] [−P|--portability] [−f formaatti|−−format=formaatti] [−−target=binääriformaatti] [objtied...]

KUVAUS

GNU nm tulostaa symbolit objektitiedostoista objtied. Jos argumenttina ei anneta yhtään objektitiedostoa, nm olettaa tiedostonimeksi ’a.out’.

OPTIOT

Tässä on esitetty sekä lyhyet että pitkät muodot komentorivioptioista. Ne ovat toiminnoiltaan identtisiä.

−A

−o

−−print−file−name

Tulosta symbolin sisältävän objektitiedoston nimi ennen jokaista symbolia. Oletusarvoinen toiminta (ilman tätä optiota) on tulostaa nimi vain kerran ennen kaikkia tiedostossa määriteltyjä symboleita.

−a

−−debug−syms

Tulosta debuggaussymbolit; normaalisti niitä ei tulosteta.

−B

Vastaa toiminnaltaan optiota −−format=bsd (yhteensopivuuden varmistamiseksi MIPS:n nm-ohjelman kanssa).

−C

−−demangle

Dekoodaa (demangle) matalan tason symbolinimet ymmärrettävämpään muotoon. Nimiä edeltävän alaviivan poistamisen lisäksi tämä optio muuntaa C++ -funktionimet selkeämpään muotoon.

−D

−−dynamic

Tulostaa dynaamiset symbolit normaalien symbolien sijaan. Tämä optio on järkevä vain dynaamisille objektitiedostoille, kuten esimerkiksi eräille jaetuille kirjastoille.

−f formaatti

Käyttää tulostusformaattia formaatti, joka voi olla joko ’’bsd’’, ’’sysv’’ tai ’’posix’’. Oletusformaatti on ’’bsd’’. Vain kaksi ensimmäistä kirjainta formaatista ovat merkitseviä. Kirjaimet voivat olla isoja tai pieniä.

−g

−−extern−only

Vain ulkoiset (external) symbolit tulostetaan.

−n

−v

−−numeric−sort

Symbolit järjestetään numeerisesti niiden osoitteiden mukaan, ei aakkosjärjestykseen nimen mukaan.

−p

−−no−sort

Symboleita ei järjestetä lainkaan, vaan ne tulostetaan siinä järjestyksessä, kuin ne tulevat vastaan objektitiedostossa.

−P

−−portability

Tulostukseen käytetään POSIX.2-standardin mukaista formaattia oletusformaatin sijaan. Vastaa toiminnaltaan optiota ’’−f posix’’.

−s

−−print−armap

Jos tulostettava tiedosto on arkisto, niin tulosta myös indeksitaulu. Indeksitaulu sisältää listan arkiston eri moduulien sisältämistä symboleista. Symbolitaulu luodaan arkistoon komennolla ar tai ranlib.

−r

−−reverse−sort

Tulostus järjestetään käänteisesti (sekä numeerinen että aakkosiin perustuva); viimeinen rivi tulostetaan ensin.

−−size−sort

Symbolit järjestetään koon perusteella. Symbolien koko määritellään laskemalla erotus symbolin alkukohdan sekä seuraavan symbolin alkukohdan välillä. Symbolin koko tulostetaan sen arvon sijaan.

−t lukujärjestelmä
−−radix=
lukujärjestelmä

Symboleiden arvojen tulostukseen käytetään lukujärjestelmää. Sen on oltava ’’d’’ (desimaaliluvut), ’’o’’ (oktaaliluvut) tai ’’x’’ (heksadesimaaliluvut).

−−target=binääriformaatti

Jos objektikoodin formaatti on joku muu kuin järjestelmän oletusformaatti, se on määriteltävä tällä optiolla. Katso objdump(1) saadaksesi lisätietoa järjestelmässäsi tuetuista binääriformaateista.

−u

−−undefined−only

Vain määrittelemättömät symbolit tulostetaan.

−l

−−line−numbers

Jokaiselle symbolille yritetään löytää lähdekooditiedosto ja -rivi, jolla symboli on määritelty tai jolla siihen on viitattu käyttäen apuna debuggaustietoja. Määritellyille symboleille yritetään löytää määrittelykohta ja määrittelemättömille symboleille yritetään löytää viittauskohta. Jos rivinumero löytyy, se tulostetaan symbolin nimen perään.

−V

−−version

Tämä optio tulostaa nm-ohjelman versionumeron ja poistuu ohjelmasta.

−−help

Tämä optio tulostaa tiivistelmän nm-ohjelman komentorivioptioista ja poistuu ohjelmasta.

COPYING

Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this manual provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

Permission is granted to copy and distribute modified versions of this manual under the conditions for verbatim copying, provided that the entire resulting derived work is distributed under the terms of a permission notice identical to this one.

Permission is granted to copy and distribute translations of this manual into another language, under the above conditions for modified versions, except that this permission notice may be included in translations approved by the Free Software Foundation instead of in the original English.

KATSO MYÖS

binutilsinfossa; The GNU Binary Utilities Roland H. Pesch (October 1991); ar(1), objdump(1), ranlib(1).