Manpages

NAAM

nice - run a program with modified scheduling priority

SAMENVATTING

nice [OPTIE] [COMMANDO [ARGUMENT]...]

BESCHRIJVING

Voert het gegeven COMMANDO uit met een aangepaste procesbeleefdheid; als geen COMMANDO gegeven is, dan de huidige procesbeleefdheid tonen. Beleefdheidswaarden lopen van -20 (krijgt meeste tijd) tot 19 (minste tijd).

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.
-n
, --adjustment=GETAL

dit getal (standaard 10) optellen bij de beleefdheid

--help

een hulptekst tonen en stoppen

--version

programmaversie tonen en stoppen

Opmerking: Uw shell kan een eigen versie van nice hebben, die gewoonlijk prevaleert boven de hier beschreven versie. Kijk in de documentatie van uw shell voor details over de ondersteunde opties.

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>;
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>;

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>;.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

nice(2), renice(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/nice>;
of lokaal via: info '(coreutils) nice invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.

COMMENTS