Manpages

JMÉNO

nice − spustí program se změněnou prioritou

POUŽITÍ

nice [VOLBA] [PŘÍKAZ [ARG]...]

POPIS

Spustí zadaný PŘÍKAZ se změněnou prioritou, která má vliv na plánování procesů. Pokud není zadán žádný PŘÍKAZ, vypíše aktuální prioritu. Priorita může být v rozmezí −20 (nejvyšší priorita) až 19 (nejnižší).
−n
, −−adjustment=N

přidat zadanou hodnotu N (celé číslo) k prioritě příkazu; výchozí hodnota N je 10.

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu nice, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

nice(2)

Úplná dokumentace pro nice je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a nice, měl by příkaz

info coreutils ’nice invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS