Manpages

NIMI

mpage − tulosta useita sivuja yhdelle arkille Postscript-tulostimella

YLEISKATSAUS

mpage [−1248cfovlaAHOERSUXrt] [−p[tulostusohjelma]] [−B[tekstialuemarginaalit]] [−da|p] [−m[arkkimarginaalit]] [−M[sivumarginaalit]] [−Lrivimäärä] [−Wleveys] [−C[merkkikartta] [−hylätunniste] [−P[tulostin]] [−j ensimmäinen[−viimeinen][%väli] [−ssarkain] [−Fmerkkilaji] [−ztulostuskomento] [−Ztulostuskomennon_argumentit] [−Dpvm-muoto] [−bpaperikoko] [tiedostot...]

KUVAUS

Mpage lukee puhtaita tekstitiedostoja tai PostScript-dokumentteja ja tulostaa ne PostScript-tulostimella pienentäen tekstiä niin, että useita sivuja mahtuu yhdelle paperiarkille. Näin suuria tulostemääriä voi sovittaa pienelle määrälle paperia. Käyttää 8-bittisten merkkien tulostamiseen ISO 8859.1:tä.

Seuraavat optiot ovat käytössä (huomaa, että optioiden argumentit voidaan erottaa optiosta välilyönneillä, paitsi optiolla -B, -m, -M, -p ja -P):

-8

Tulosta 8 normaalia sivua arkille.

-4

Tulosta 4 normaalia sivua arkille (oletusarvo).

-2

Tulosta 2 normaalia sivua arkille.

-1

Tulosta 1 normaali sivu arkille (mukana symmetrian vuoksi).

-O

Tulosta 2 normaalia sivua arkille. Tämä optio tulostaa joka ensimmäisen ja neljännen sivun jokaisesta neljän sivun ryhmästä; ei huomioi -a - ja -l -optioita.

-E

Tulosta 2 normaalia sivua arkille. Tämä optio tulostaa joka toisen ja kolmannen sivun jokaisesta neljän sivun ryhmästä; ei huomioi -a - ja -l -optioita.

-p[tulostusohjelma]

Suodata syöte komennon tulostusohjelma läpi (mukaanlukien annetut optiot) ennen tulostusta (olettaa syötteen olevan tekstitiedoston). Ilman komentoa käytetään oletusarvoa pr(1).

-c

Tulosta/älä tulosta erillisten tiedostojen sivuja samalle arkille. (oletusarvona älä tulosta).

-C[merkkikarttatiedosto]

Määrittele merkkikarttatiedosto. Oletusarvona tyhjä. Tiedoston tulisi sijaita ohjelman kirjastohakemistossa (/usr/local/lib/mpage). Ohjelman sisäinen merkkikartan oletusarvo on joko Latin-1 tai IBM 850 koodisivu. Riippuen käännöshetkellä valituista optiosta tämä merkkikartan määrittely on joko valittu tai ei. Jättämällä merkkikarttatiedosto määrittelemättä ohjelma ottaa käyttöön vaihtoehtoisen sisäisen merkkikartan.

-Dpvm-muoto

Aseta päiväyksen muoto, kuten funktiossa strftime(3). Tarkoitettu käytettäväksi päiväyksen/ajan esittämiseen (esim. otsikoissa).

-o

Tulosta/älä tulosta kehyksiä jokaisen pienennetyn sivun ympärille (oletusarvona tulosta).

-v

Tulosta/älä tulosta tulostusta varten tuotettujen arkkien lukumäärä (oletusarvona älä tulosta).

-f

Jaa/älä jaa sivun leveyttä pitemmät rivit useammalle riville (oletusarvona älä jaa).

-Fmerkkilaji

Määrittele merkkilaji. Oletusarvona on Courier.

-l

Tulosta vaaka-/pystyasennossa. Vaaka-asennossa sivut ovat oletusarvona 55 riviä pitkiä ja 132 merkkiä leveitä. Pystyasennossa sivut ovat oletusarvona 66 riviä pitkiä ja 80 merkkiä leveitä. (oletusarvona pystyasento).

-R

Tulosta vasemmalta oikealle, alkaen vasemmasta alanurkasta. Tämä saattaisi sopia vaaka-asennossa tulostetuille postscript-tiedostoille. (Huomaa, että option -l käyttö option -R jälkeen kumoaa -R:n vaikutuksen, ja valitsee normaalin vaakatulostuksen.

-B[<arvo>[lrtb]*]

Aseta tekstialueen marginaalit ja viivanleveys. Oletusarvona on 0 saraketta (viivaa) molemmille vasemmalle ja oikealle (ylä- ja ala-) marginaalille ja viivanleveydelle 0. Asettamalla yksinään -B tulostetaan tekstialueen rajat. l, r, t tai b asettavat vasemmaksi, oikeaksi, ylä- tai alamarginaaliksi vastaavasti <arvo> saraketta (viivaa). Marginaalien määrittelemättä jättäminen asettaa viivanleveyden, kun <arvo> on annettu. Esimerkiksi -B1 asettaa viivanleveydeksi arvon 1. Negatiivisia marginaaleja ei tulosteta.

-m[<arvo>[lrtb]*]

Aseta arkin marginaalit. Oletusarvona on 20 pistettä. Asettamalla yksinään -m asettaa vasemmaksi marginaaliksi 40 pistettä. l, r, t tai b asettavat vasemmaksi, oikeaksi, ylä- tai alamarginaaliksi vastaavasti <arvo> pistettä. Marginaalien määrittelemättä jättäminen asettaa kaikki reunat, kun <arvo> on annettu. Oletusarvona <arvo> on 40 pistettä. Esimerkiksi -m10 asettaa kaikki marginaalit 10 pisteeseen. -ml50tb asettaa vasemmaksi marginaaliksi oletusarvon 40 pistettä ja ylä- ja alamarginaaliksi 50 pistettä. -m50l25bt30r asettaa ala- ja ylämarginaaliksi 25, vasemmaksi marginaaliksi 50 ja oikeaksi marginaaliksi 30 pistettä. Marginaalit voivat olla negatiivisia arvoja. Hyvin suuret arvot johtavat hauskoihin ilmiöihin. Tämä jätetään käyttäjälle harjoitustehtäväksi.

-M[<arvo>[lrtb]*]

Aseta sivun loogiset marginaalit. Katso syntaksin kuvaus -m optiosta. Oletusarvoina ovat 4 optiolle -M yksinään ja 8 <arvolle>. Marginaalit voivat olla negatiivisia. Tällä tavoin (postscript) dokumenttiesi suuria valkoisia reunuksia voidaan pienentää. Hyvin suuret arvot johtavat hauskoihin ilmiöihin. Tämä jätetään käyttäjälle harjoitustehtäväksi.

-a

Tulosta peräkkäin numeroidut sivut ylhäältä alas/vasemmalta oikealle (oletusarvona ylhäältä alas).

-da|p

Pakota syötteen käsittely joko ascii- (a) tai postscript-tekstiksi (p). Näin voit tulostaa postscript-koodisi tekstinä, tai tulostaa postscript-koodia, jota mpage ei tunnista. Kun käytät optiota -dp, varmista, että postscript-koodi sisältää %Page -sivunvaihdot tai muuten asiat todennäköisesti näyttävät oudolta.

-A

Ei suositella käytettäväksi, katso optio -b. Muotoile tuloste sopivaksi eurooppalaiselle A4-kokoiselle paperille. Katso oletusarvo komennolla ’mpage -x’.

-U

Ei suositella käytettäväksi, katso optio -b. Muotoile tuloste sopivaksi US Letter -kokoiselle paperille. Katso oletusarvo komennolla ’mpage -x’.

-bpaperikoko

Muotoile tuloste sopivaksi valitulle paperikoolle. Paperikoko voi olla A4 eurooppalaiselle A4-paperille, Letter US Letter -paperille tai Legal Legal-kokoiselle paperille. Katso oletusarvo komennolla ’mpage -x’.

-S

Hyväksy sivujen pienennys eri suhteissa. Oletusarvona sivut pienennetään X- ja Y-suunnassa samassa suhteessa, vaikka tämä tuhlaa arkilta jonkin verran tilaa. Käyttämällä optiota −S, pienennetyt sivut ovat suurempia, mutta hieman vääristyneitä. (Käytetään vain postscript-tiedostojen tulostamiseen).

-r

Käänteinen tulostusjärjestys. Viimeinen arkki tulostetaan ensimmäisenä. Ei vaikuta pienennettyjen sivujen järjestykseen arkeilla.

-t

Tulosta/älä tulosta kaksipuoleisena. Tämä kytkee tulostimen kaksipuoleisen tulostuksen päälle. Käytä tätä optiota vain, jos tulostimesi pystyy kaksipuoleiseen tulostukseen (oletusarvona älä tulosta).

-T

Tulosta kaksipuoleisena niin, että teksti on seuraavalla arkilla luettavissa ylhäältä alas/vasemmalta oikealle. Käytä tätä optiota vain, jos tulostimesi pystyy kaksipuoleiseen tulostukseen ja yhdessä option -t kanssa.

-jensimmäinen[-viimeinen][%väli]

Tulosta vain valitut arkit, määritelty numeroin alkaen yhdestä. Tässä viimeisen oletusarvo on viimeinen arkki, välin yksi. Näin ollen -j1−10 tulostaa kymmenen ensimmäistä arkkia, kun taas -j 1%2 tulostaa vain parittomat arkit ja -j 2%2 vain parilliset arkit.

Voit tulostaa kaksipuoleisena, kahdessa vaiheessa seuraavasti. Jos käytät kolmireikäistä paperia, laita se tulostimeen niin, että reiät vastaavat sivun yläreunaa -- meidän Laser writer II NTX -tulostimessamme paperikaukalossa reiät oikealle. Tulosta parittomat arkit komennolla

mpage ... -j 1%2 ...

Pane merkille ohjelman ilmoittama sivumäärä. (Vain puolet tästä määrästä todella tulostetaan). Kun tulostus on suoritettu, jos ohjelma ilmoittaa parittoman sivumäärän, poista viimeinen sivu pinosta, sillä kyseiselle sivulle ei löydy parillista vastinetta. Järjestä sitten paperipino arkin toiselle puolelle tulostamista varten. (Jos paperissa on reiät, niiden tulee olla nyt vasemmalla). Meidän II NTX -tulostimellamme paperi tulee tyhjä puoli näkyvissä ulos; aseta se paperikaukaloon edelleen tyhjä puoli näkyvissä, mutta 180 astetta pyöritettynä. Muiden tulostimien kohdalla selvitä asia itse. Tulosta nyt parilliset sivut käännetyssä järjestyksessä komennolla

mpage ... -r -j 2%2 ...

ja toivo, ettei kukaan muu ehdi tulostaa ennen sinua.

-P[tulostin]

Määrittele tulostin, jolle PostScript-tuloste lähetetään (esim. lpr -Ptulostin). Käyttäen optiota -P ilman määriteltyä tulostinta lähettää tulosteen oletustulostusjonoon (esim. lpr). Käyttäen optiota muodossa -P- palautetaan tuloste vakiotulosteeseen, joka on hyödyllinen yhdessä MPAGE-ympäristömuuttujan kanssa. Ilman optiota -P tuloste lähetetään vakiotulosteeseen.

-Lrivimäärä

Muuta sivunpienennysparametreja niin, että rivimäärä rivejä mahtuu yhden sivun tilaan. Tämä ohittaa normaalit oletusarvot. (Katso optio -l). Käytettynä yhdessä -p option kanssa tämä arvo välitetään myös ohjelmalle pr.

-Wleveys

Muuta sivunpienennysparametrejä niin, että rivi, joka on leveys merkkiä pitkä, sopii yhden sivun tilaan. Tämä ohittaa normaalit oletusarvot. (Katso optio -l). Käytettynä yhdessä -p option kanssa tämä arvo välitetään myös ohjelmalle pr.

-Isisennys

Sisennä tekstiä sisennys merkkiä.

-ssarkain

Aseta sarkaimen leveys (oletusarvo 8 merkkiä). Tulisi olla >=2.

-hylätunniste

Tätä käytetään vain, kun optiota -p tai -H on käytetty ja se välitetään "-h ylätunniste" optiona ohjelmalle pr(1) tai ylätunnisteena optiolle -H.

-H

Tee vaakasuoralla viivalla sivun tekstistä erotettu ylätunnisterivi jokaiselle loogiselle sivulle. Ellei optiota -h ole käytetty, ylätunniste muodostuu tiedoston viimeisestä muuttamisajankohdasta, tiedostonimestä ja sivunumerosta, jotka kaikki tulostetaan lihavoituna ja hieman suurempana. Tämä optio on käytössä vain ei-postscript-tiedostojen kanssa.

-X [ylätunniste]

Tulosta ylätunniste keskitettynä jokaiselle fyysiselle sivulle (arkille). Mikäli ylätunnistetta ei ole annettu, oletusarvona on senhetkinen tiedostonimi vasemmalla (huomaa optio -c) ja sivunumero oikealla.

-ztulostuskomento

Määrittele komento, jolla tuloste lähetetään. Oletusarvona on lpr UCB-tyypin tulostusjonolle ja lp ATT-tyypin jonolle. Voit määrittää komentorivioptioita, mutta katso optio -Z . Esimerkiksi -zlp system V Unixille.

-Ztulostusohjelman_jonon_argumentti

Määrittelee, mitä optiota käytetään "-z tulostuskomennolle" tulostusjonon määrittelemiseksi. Esimerkiksi -zlp -Z-d system V Unixille. Oletusarvona on -P UCB-tyypin jonolle ja -d ATT-tyypin jonolle.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

Mpage tutkii ympäristömuuttujan PRINTER (tai LPDEST ATT-tyypin jonolle) ohittaakseen oletustulostimensa.

Ympäristömuuttujaa MPAGE_LIB voidaan käyttää merkkikarttojen (-C) sijainnin asettamiseen.

Mpage tutkii myös ympäristömuuttujan MPAGE optioiden oletusarvojen selvittämiseksi. Mikä tahansa optio tai optioiden yhdistelmä voidaan asettaa ympäristömuuttujassa MPAGE. Jos esimerkiksi MPAGE on asetettu merkkijonoksi

-2oPqms -L60

se tulostaisi (ilman muita komentorivioptiota) 2 sivua arkille, 60 riviä sivulle ilman kehyksiä, tulostimelle nimeltä qms (ohittaen PRINTER/LPDEST ympäristömuuttujan, jos se olisi olemassa). Ympäristömuuttujassa erotetaan optiot tyhjämerkein, eikä lainausmerkkejä huomioida.

Mikä tahansa komentorivioptio ohittaa molemmat PRINTER ja MPAGE ympäristömuuttujat.

TIEDOSTOT

/bin/pr /bin/fold
/usr/tmp/mpageXXXXXX

BUGIT

Kärsii ylettömän monien optioiden taakasta. (Mutta minä tahdon valintoja!)

Paljon muitakin, olemme varmoja.

VERSIO

Versio 2.4, julkaistu syyskuussa 1996.

TEKIJÄT

Mark P. Hahn (uunet!pyrdc!mark), Pyramid Technology Corporation

Marcel Mol <marcel [AT] mesa.nl>. Paljon muita muutoksia. Enemmän tai vähemmän ohjelman päätekijä nykyisin.

Monet muut ovat avustaneet, ole hyvä ja katso tiedosto CHANGES.

COMMENTS