Manpages

NIMI

mkfs − luo Linux-tiedostojärjestelmän

YLEISKATSAUS

mkfs [ −V ] [ −t tiedostojärjestelmätyyppi ] [ tj-valitsimet ] osio [ lohkoa ]

KUVAUS

mkfs:ää käytetään Linux-tiedostojärjestelmän luomiseen tietylle laitteelle, yleensä kiintolevyn osiolle. osio on joko laitenimi (esim. /dev/hda1, /dev/sdb2) tai liitoshakemisto ’’mount point’’ (esim. /, /usr, /home) tiedostojärjestelmää varten. lohkoa on tiedostojärjestelmää varten käytettävien lohkojen lukumäärä.

mkfs:n palauttama paluukoodi on joko 0 onnistuessaan tai 1 epäonnistuessaan.

Oikeastaan mkfs on yksinkertaisesti käyttöliittymä erilaisille tiedostojärjestelmän luoville ohjelmille (mkfs.tj-tyyppi), joita on saatavilla Linuxille. Tiedostojärjestelmäkohtaista ohjelmaa haetaan ensin hakemistosta /etc/fs, sitten /etc ja lopulta hakemistoista, jotka löytyvät PATH-ympäristömuuttujasta. Tietoa tiedostojärjestelmäkohtaisia ohjelmia varten löytyy niiden ohjesivuilta.

VALITSIMET

-V

Tulosta laajat toimintaselosteet sisältäen kaikki ajetut tiedostojärjestelmäkohtaiset komennot. Tämän valitsimen antaminen useammin kuin kerran estää kaikkien tiedostojärjestelmäkohtaisten komentojen suorittamisen. Tästä on hyötyä vain testaustarkoituksiin.

-t tj-tyyppi

Määritä luotavan tiedostojärjestelmän tyyppi. Jos mitään ei määritetä, tj:n tyyppi päätellään etsimällä osio /etc/fstab -tiedostosta ja käyttämällä sitä vastaavaa valintaa. Jos tyyppiä ei voida päätellä, käytetään oletustiedostojärjestelmää (tällä hetkellä minix).

tj-valitsimet

Tj-kohtaiset valitsimet, jotka välitetään varsinaiselle tj:n luovalle ohjelmalle. Useimmat tiedostojärjestelmän luovat ohjelmat tukevat, vaikkakaan eivät täydellä varmuudella, seuraavia valitsimia.

-c

Tarkista laite viallisten sektoreiden (’’bad sector’’) varalta ennen tiedostojärjestelmän luomista.

-l tiedostonimi

Lue lista viallisista sektoreista tiedostosta tiedostonimi.

-v

Tulosta laajat toimintaselosteet.

BUGIT

Kaikkien yleisten valitsimien tulee edeltää tj-kohtaisia valitsimia, eikä niitä saa yhdistää tj-kohtaisten valitsimien kanssa. Eräät tiedostojärjestelmäkohtaiset ohjelmat eivät tue -v (puheliasta) valitsinta, eivätkä palauta merkitseviä paluuarvoja. Samoin eräät tj-kohtaiset ohjelmat eivät automaattisesti tunnista laitteen kokoa ja niille tulee määritellä lohkoa-parametri.

TEKIJÄT

David Engel (david [AT] ods.com)
Fred N. van Kempen (waltje [AT] uwalt.org)
Ron Sommeling (sommel [AT] sci.nl)
Ohjesivu on häpeämättömästi muokattu Remy Cardin versiosta ext2-tiedostojärjestelmälle.

KATSO MYÖS

fsck(8), mkfs.minix(8), mkfs.ext(8), mkfs.ext2(8), mkfs.xiafs(8).

COMMENTS