Manpages

NIMI

md5sum − laskee ja tarkistaa MD5-tarkisteen

YLEISKATSAUS

md5sum [−bhtvV] [−c tiedosto] [−s[merkkijono]] [−−binary] [−−check=tiedosto] [−−help] [−−string[=merkkijono]] [−−text] [−−verbose] [−−version] [tiedosto...]

KUVAUS

Tätä ohjeistoa ei enää ylläpidetä, joten sisältö voi olla epätarkka tai epätäydellinen. Texinfo-ohjeisto on nyt ensisijainen ohjemuoto.

Tämä manuaalisivu käsittelee md5sum-ohjelman GNU-versiota. md5sum tulostaa 128-bittisen "sormenjäljen" eli tarkisteen sille annetuista tiedostoista tai tarkistaa, ovatko annettu tarkiste ja tiedosto yhtäpitäviä (eli onko tiedostoa muutettu tarkistussumman laskemisen jälkeen).

OPTIOT
−b, −−binary

Käsittele tiedostoja binäärisenä. Tällä optiolla ei ole merkitystä UN*X-järjestelmissä, mutta jotkut muut järjestelmät käsittelevät teksti- ja binääritiedostoja eri tavoin (erityisesti rivinvaihtomerkkejä).

−c, −−check=tarkistetiedosto

tarkistetiedoston täytyy olla md5sum-ohjelman aikaisemman ajon tuottama. Tiedoston jokaisella rivillä on MD5-tarkiste, merkintä siitä, onko tiedosto binäärinen vai tekstitiedosto, sekä tiedoston nimi. Tiedostot avataan ja niiden tarkisteita verrataan tarkistetiedostoon. Jos tiedostosta laskettu tarkiste ei pidä yhtä tarkistetiedoston kanssa, ilmoitetaan virheellisestä tarkisteesta.

COMMENTS