Manpages

JMÉNO

md5sum − počítá a kontroluje kontrolní MD5 součty

POUŽITÍ

md5sum [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

Počítá nebo kontroluje kontrolní MD5 (128−bit) součty. Pokud není zadán SOUBOR, nebo je nastaven na −, je čten stadartní vstup.
−b
, −−binary

čte soubory v binárním módu

−c, −−check

čte MD5 součty se souboru a kontroluje je

−t, −−text

čte soubory v textovém módu (standartně)

Následující tři volby jsou užitečné pouze při ověřování kontrolních součtů:
−−quiet

nevypisuje OK pro každý úspěšně ověřený soubor

−−status

nic nevypisuje, status ukazuje úspěšnost

−w, −−warn

varuje o špatném formátu řádku s kontrolním součtem

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Součty jsou počítány tak, jak je popsáno v RFC 1321. Při ověřování může být vstupem standartní výstup programu. Standartní mód je vypsat řádku s kontrolním součtem, znak indikující typ (’*’ pro binární a ’ ’ pro textový) a jméno každého souboru.

AUTOR

Napsali Ulrich Drepper, Scott Miller, a David Madore.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro md5sum je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a md5sum, měl by příkaz

info coreutils ’md5sum invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS