Manpages

NIMI

locate − listaa tiedostot, jotka löytyvät tiedostonimien tietokannasta hakuehdolla

YLEISKATSAUS

locate [−d path] [−−database=path] [−−version] [−−help] hakuehto...

KUVAUS

Tämä manuaalisivu kertoo locate-komennon GNU-versiosta. locate etsii yhdestä tai useammasta tiedostonimien tietokannasta jokaista annettua hakuehtoa ja näyttää tiedostonimet, jotka sisältävät annetun hakuehdon. Hakuehto voi sisältää erikoismerkkejä, kuten komentotulkin erikoismerkkejä; ’*’, ’?’, ja ’[]’. Erikoismerkkejä ei kohdella erityisesti, esimerkkeinä ’/’ tai ’.’ . Siksi hakuehto ’foo*bar’ täsmää myös tiedostoon nimeltä ’foo3/bar’, kuten myös hakuehto ’*duck*’ täsmää tiedostoon, joka sisältää merkkijonon ’lake/.ducky’. Tämän vuoksi erikoismerkit tulisi suojata komentotulkin sallimien mahdollisuuksien mukaan eli erottaa erityisillä erotinmerkeillä.

Jos hakuehto on puhtaasti merkkijono — ei sisällä erikoismerkkejä — locate näyttää kaikki tiedostonimet tietokannasta, joissa esiintyy haettu merkkijono jossain kohdassa. Jos hakuehto sisältää erikoismerkkejä, locate näyttää tiedostonimet, jotka täsmäävät täydellisesti hakuehtoon. Tämän takia olisi hyvä, että hakuehdot, jotka sisältävät erikoismerkkejä, alkaisivat ’*’-merkillä ja useimmiten loppuisivat siihen. Poikkeukset hakuehdoissa on tarkoitettu eksplisiittiseen täsmäämiseen tiedostonimen alussa tai lopussa.

Tiedostonimien tietokanta sisältää listauksen tiedostonimistä, jotka olivat olemassa silloin, kun tiedostonimien tietokanta luotiin tai päivitettiin. Pääkäyttäjä voi valita tiedostonimien tietokannan nimen tai kuinka usein sitä päivitetään sekä mitkä hakemistot tietokantaan sisällytetään; katso updatedb(1L).

OPTIOT

−d polku, −−database=polku

Sen sijaan, että etsitään oletuksena olevasta tiedostonimien tietokantannasta, etsitään tiedostonimien tietokannoista polku, joka on pilkuilla erotettu lista tietokantatiedostojen nimistä. Voit myös käyttää ympäristömuuttujaa LOCATE_PATH määrittääksesi tiedostonimet tietokannoista joista haetaan. Optiota käytetään myös siinä tapauksessa, että molemmat on määritelty.

Tiedostonimien tietokannan formaatti muuttui alkaen GNU find- ja locate-komentojen versiosta 4.0, sallien eri tavujärjestyksen omaavien järjestelmien jakaa tietokantaa keskenään. Tämä versio locate:sta osaa automaattisesti tunnistaa ja lukea tietokannat sen mukaan, onko tiedosto luotu vanhemmalla GNU-versiolla komennosta locate vai Unix-versiolla komennosta locate tai find.

−−help

Tulostaa ohjeen komennosta locate ja poistuu ohjelmasta.

−−version

Tulostaa versionumeron komennosta locate ja poistuu ohjelmasta.

YMPÄRISTÖMUUTTUJAT

LOCATE_PATH

Pilkuilla erotettu lista tietokannoista, joita käytetään haussa.

KATSO MYÖS

find(1L) locatedb(5L) updatedb(1L) xargs(1L) Finding Files (Järjestelmässä Info tai tulostettu ohje)