Manpages

NAZWA

_llseek - repozycjonowanie offsetu pliku dla odczytu/zapisu

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int _llseek(unsigned int fd, unsigned long offset_high,
unsigned long
offset_low, loff_t *result,
unsigned int
whence);

Note: There is no glibc wrapper for this system call; see NOTES.

OPIS

The _llseek() system call repositions the offset of the open file description associated with the file descriptor fd to (offset_high<<32) | offset_low bytes relative to the beginning of the file, the current file offset, or the end of the file, depending on whether whence is SEEK_SET, SEEK_CUR, or SEEK_END, respectively. It returns the resulting file position in the argument result.

This system call exists on various 32-bit platforms to support seeking to large file offsets.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W razie pomyślnego zakończenia, _llseek() zwraca 0. W przeciwnym przypadku, zwracana jest wartość -1 i ustawiane jest errno dla wskazania rodzaju błędu.

BŁĘDY

EBADF

fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.

EFAULT

Problem with copying results to user space.

EINVAL

whence jest nieprawidłowe.

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa, i nie powinna być używana w przenośnych programach.

UWAGI

Glibc does not provide a wrapper for this system call. To invoke it directly, use syscall(2). However, you probably want to use the lseek(2) wrapper function instead.

ZOBACZ TAKŻE

lseek(2), open(2), lseek64(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.