Manpages

NAME

kmouth − Interfejs pisania i mówienia dla syntezera mowy

SYNOPSIS

kmouth [nazwa_pliku] [Standardowe opcje] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

KMouth jest programem, umożliwiającym osobom nie mogącym mówić, wypowiadać się za pomocą komputera. Zawiera on historię mówionych zdań, z której użytkownik może wybierać zdania do powtórnego wypowiedzenia.

KMouth nie zawiera wbudowanego syntetyzera mowy. Musisz zainstalować go w systemie.

PARAMETRY

filename

Plik historii do otworzenia.

ZOBACZ TAKżE

kttsd(1), festival(1), mbrola(1), freetts(1)

Bardziej szczegółowa dokumentacja dla użytkownika dostępna jest pod adresem help:/kmouth (wpisz ten adres URL w Konquerorem lub uruchom khelpcenter help:/kmouth).

Więcej informacji na temat programu dostępne jest na stronach projektu ułatwień dostępu środowiska KDE: http://accessibility.kde.org/

AUTORZY

Program KMouth został napisany przez Gunnara Schmidta <kmouth@schmi−dt.de>.

AUTHOR

Lauri Watts.

COMMENTS