Available in

(1) (1)/ca (1)/da (1)/de (1)/es (1)/et (1)/fr (1)/it (1)/nl (1)/pl (1)/pt (1)/pt_br (1)/ru (1)/sr (1)/sv (1)/uk

Contents

NAME

kdesu − Executa un programa amb privilegis elevats.

SYNOPSIS

kdesu [−c] [−d] [−f fitxer] [−i nom icona] [−n] [−p prioritat] [−r] [−s] [−t] [−u usuari] [−−nonewdcop] [ordre [arg1] [arg2] [...]]

kdesu [Opcions genèriques del KDE] [Opcions genèriques de Qt]

DESCRIPCIó

KDE su és una interfície gràfica per a l’entorn d’escriptori K per a l’ordre su de UNIX®. Aquesta us permetrà executar un programa com a un usuari diferent indicant la contrasenya per aquest usuari. KDE su és un programa sense privilegis; aquest empra el sistema de su.

KDE su disposa d’una característica addicional: Aquest pot recordar les contrasenyes. Si esteu emprant aquesta característica, tan sols us caldrà introduir la contrasenya una vegada per a cada ordre.

Aquest programa està principalment dissenyat per a ser executat des de la línia d’ordres o des de fitxers .desktop.

OPCIONS

−c programa

Això especifica el programa a executar com a root. Aquest se li ha d’especificar com a un únic argument. De manera que, per exemple, si voleu executar un nou gestor de fitxers, haureu d’introduir a l’indicatiu: kdesu −c kfm −sw

−d

Mostra informació de depuració.

−f fitxer

Aquesta opció permet un ús eficient de KDE su en els fitxers .desktop. Aquesta li indica a KDE su que examini el fitxer especificat per fitxer. Si aquest fitxer és d’escriptura per a l’usuari actual, KDE su executarà l’ordre com a dit l’usuari. Si no fos d’escriptura, l’ordre seria executada com a l’usuari usuari (per omissió el root).

fitxer s’avalua de la següent manera: Si fitxer comença per /, es pren com a un nom de fitxer absolut. D’altra manera, es pren com al nom d’un fitxer de configuració global del KDE. Per exemple: Per a configurar el gestor d’accés K, kdm, podríeu emprar kdesu −c kdmconfig −f kdmrc

−i nom icona

Especifica la icona a usar en el diàleg de contrasenya. Podeu especificar el nom sense cap extensió.

−n

No demana la contrasenya. Això deshabilita la caixa de selecció Conserva la contrasenya del diàleg de contrasenyes.

−p prioritat

Estableix el valor de la prioritat. La prioritat és un número arbitrari entre 0 i 100. El valor per omissió és 50.

−r

Usa planificació en temps real.

−s

Atura el dimoni kdesu. Aquest és el dimoni que manté el cau de contrasenyes validades, tot en segon pla. Aquesta característica també es pot deshabilitar amb l’opció −n quan s’inicia l’execució de KDE su.

−t

Habilita l’eixida de terminal. També deshabilita el requeriment de la contrasenya. És molt recomanable per a propòsits de depuració, si desitgeu executar una aplicació en mode consola, en comptes d’aquest empreu el su estàndard.

−u usuari

L’ús més comú per a KDE su es executar una ordre com a superusuari, tot i que se li pot indicar un nom d’usuari i la contrasenya apropiada.

VEURE TAMBé

su(1)

Hi ha documentació d’usuari més detallada a help:/kdesu (podeu emprar aquest URL en el Konqueror, o executant khelpcenter help:/kdesu).

EXEMPLES

Executeu kfmclient com a usuari jim, i es mostrarà la icona del Konqueror en el diàleg de contrasenya:

kdesu −u jim −i konqueror kfmclient

AUTORS

KDE su ha estat escrit per en Jansen, Geert <jansen [AT] kde.org> i Iglio, Pietro <iglio [AT] fub.it>.

AUTHOR

Watts, Lauri.

COMMENTS

blog comments powered by Disqus