Manpages

NIMI

kbd_mode − tulosta tai aseta näppäimistön tila

YLEISKATSAUS

kbd_mode [ -a | -u | -k | -s ]

KUVAUS

Ilman argumentteja kbd_mode tulostaa näppäimistön tilan (RAW, MEDIUMRAW, XLATE tai Unicode). Muutoin se asettaa näppäimistötilan argumentin mukaan:

−s: scancode-tila (RAW),

−k: keycode-tila (MEDIUMRAW),

−a: ASCII-tila (XLATE),

−u: UTF-8 -tila (UNICODE).

Näistä vain ASCII-tila on käytössä tavallisesti ja se voi käyttää kaikkia 8-bittisiä merkistöjä. Unicode-tilassa tarvitaan 16-bittinen merkistö ja nämä merkit toimitetaan kernelille 1-3 tavun kokoisina UTF-8 -koodin perässä. Näissä tiloissa käytetään loadkeys(1) -ohjelmalla määritettyä näppäimistökarttaa.

Varoitus: näppäimistötilan vaihto muutoin kuin ASCII:n ja Unicoden välillä asettaa todennäköiseseti näppäimistön käyttökelvottomaan tilaan. Komentoa on tarkoitus käyttää (verkon tai päätteen kautta) vain silloin, kun jokin ohjelma jättää näppäimistön väärään tilaan.

KATSO MYÖS

loadkeys(1).

COMMENTS