Manpages

NAME

kate − Zaawansowany edytor tekstu dla środowiska KDE

SYNOPSIS

kate [−s, −−start name] [−u, −−use] [−p, −−pid pid] [−e, −−encoding name] [−l, −−linewiersz] [−c, −−columnkolumna] [−i, −−stdin] [KDE Generic Options] [Qt Generic Options]

CHARAKTERYSTYKA

Program Kate jest zaawansowanym edytorem tekstu dla środowiska KDE.

Kate udostępnia również (pod nazwą KWrite) komponent edycji tekstu dla innych programów.

Główne możliwości Kate to podświetlanie składni zarówno dla języków programowania takich jak C i C++ jak i dla kodu HTML oraz skryptów powłoki bash, możliwość tworzenia i obsługi projektów składających się z wielu plików, interfejs użytkownika umożliwiający edycję wielu dokumentów (MDI) oraz wbudowana konsola.

Program Kate to jednak coś więcej niż jedynie edytor tekstu. Możliwość otwierania wielu plików jednocześnie czyni go idealnym narzędziem dla modyfikacji różnych plików konfiguracyjnych systemu UNIX®. Niniejszy dokument również powstał w programie Kate.

OPCJE

−s, −−start nazwa_sesji

Uruchamia Kate otwierając podaną w poleceniu sesję.

−u, −−use

Powoduje użycie działającej instancji programu Kate

−p, −−pid pid

Powoduje użycie działającej instancji programu Kate ale tylko o podanym numerze procesu pid

−e, −−encoding kodowanie

Ustala sposób kodowania znaków dla otwieranego pliku

Pozwala to na przykład na wymuszenie otwarcia pliku z kodowaniem znaków utf−8. (Polecenie iconv −l wyświetli listę wszystkich dostępnych w systemie zestawów kodowań znaków)

−l, −−line wiersz

Powoduje przejście do podanego wiersza

−c, −−column kolumna

Powoduje przejście do podanej kolumny

−i, −−stdin

Pobiera tekst ze standardowego wejścia STDIN

ZOBACZ TAKżE

Szczegółowa dokumentacja użytkownika dostępna jest pod adresem help:/kate (można ten URL wprowadzić w oknie przeglądarki Konqueror lub wykonać polecenie khelpcenter help:/kate).

Dodatkowe informacje o programie dostępne są na stronie WWW programu Kate: http://kate.kde.org/.

PRZYKłADY

Aby otworzyć plik o nazwie source.cpp i po otwarciu ustawić w nim kursor w kolumnie 15 i wierszu 25 to należy użyć polecenia:

kate −c 15 −l 25 −u source.cpp

Jeżeli dostępne jest połączenie z siecią Internet można skorzystać z mechanizmu przeźroczystości sieciowej środowiska KDE do otwierania plików na serwerach ftp. Jeżeli uprawnienia dostępu do zdalnego serwera nie pozwalają na modyfikację pliku to zostanie on otwarty w trybie tylko do odczytu zaś po dokonaniu zmian będzie go można zapisać lokalnie. Jeżeli użytkownik ma prawa zapisu do pliku zdalnego to będzie on zapisany na serwerze ftp bez konieczności wykonania żadnych dodatkowych operacji.

kate ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README_FIRST

AUTORZY

Opiekunem programu Kate jest Christoph Cullmann <cullmann [AT] kde.org>. Obszerna lista autorów i współtwórców dostępna jest we wspomnianej wyżej pełnej wersji podręcznika.

AUTHOR

Lauri Watts.

COMMENTS