Manpages

NOM

kate − Editor avançat de text pel KDE

SINOPSI

kate [−s, −−start nom] [−−startanon] [−n, −−new] [−b, −−block] [−p, −−pid pid] [−e, −−encoding nom] [−l, −−line línia] [−c, −−column columna] [−i, −−stdin] [−−tempfile] [fitxer]

DESCRIPCIÓ

El Kate és l'editor avançat de text del KDE.

El Kate també proveeix la part editora a diverses aplicacions, sota el nom KWrite.

Algunes de les característiques de Kate inclouen la configurabilitat del ressaltat de la sintaxi per ordenar llenguatges com C i C++, HTML o scripts de bash, l'habilitat de crear i mantenir projectes, una interfície de múltiples documents (MDI), i un emulador de terminal contingut a dins seu.

Però Kate és molt més que un editor per a programadors. La seva capacitat d'obrir diversos fitxers simultàniament és ideal per editar molts fitxers de configuració d'UNIX®. Aquest document s'ha escrit en el Kate.

OPCIONS

−s, −−start nom

Inicia el Kate amb una sessió indicada.

−−startanon

Inicia el Kate amb una nova sessio anònima, implica −n.

−n, −−new

Força l'inici d'una nova instància del Kate (s'ignora si s'ha usat start i una altra instància del Kate ja té la sessió indicada oberta), forçada si no se li proporcionen paràmetres ni URL.

−b, −−block

Si s'està usant una instància del Kate en execució, la bloqueja fins que sortiu, si se li han proporcionat URL a obrir.

−p, −−pid pid

Intenta només usar la instància del kate amb aquest pid (s'ignora si s'ha usat start i ja hi ha una altra instància del Kate amb la sessió indicada oberta).

−e, −−encoding nom

Estableix la codificació del fitxer a obrir.

La podeu usar per a forçar obrir un fitxer en el format utf−8, per exemple. (L'ordre iconv −l proveeix una llista de codificacions, la qual us pot resultar d'ajuda).

−l, −−line línia

Navega fins aquesta línia.

−c, −−column columna

Navega fins aquesta columna.

−i, −−stdin

Llegeix el contingut de stdin.

−−tempfile

Els fitxers/URL oberts per l'aplicació se suprimiran després d'usar−los.

fitxer

Fitxer a obrir.

VEGEU TAMBÉ

Hi ha disponible documentació d'usuari més detallada des de help:/kate (introduïu aquest URL al Konqueror o executeu khelpcenter help:/kate).
kf5options(7)
qt5options(7)
També hi ha més informació disponible al
lloc web del Kate [1] .

EXEMPLES

Per obrir un fitxer anomenat font.cpp a la columna 15, línia 25, en una finestra existent del Kate, haureu d'usar:

kate −c 15 −l
25 −u font.cpp

Si teniu activa una connexió a la Internet, podeu gaudir de l'avantatge de la transparència a xarxa del KDE per obrir un fitxer des d'un lloc de ftp. Si no disposeu de permisos d'escriptura sobre el servidor remot, el fitxer tan sols serà obert i se us demanarà per un nom de fitxer local i desar així els vostres canvis. Si teniu permís d'escriptura, els canvis seran desats amb transparència sobre la xarxa.

kate ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README

AUTORS

El mantenidor del Kate és en Cullmann, Christoph <cullmann [AT] kde.org>. Està disponible una llista exhaustiva d'autors i col⋅laboradors en el complet manual d'usuari mencionat anteriorment.

AUTOR

Watts, Lauri <lauri [AT] kde.org>

Autor.

NOTES

1.

lloc web del Kate

http://kate-editor.org/

COMMENTS