Manpages

NÉV

insmod − betölthető kernel modult tölt be

ÁTTEKINTÉS

insmod [−fkmpqrsxXvyY] [−P prefix] [−o modul_név] objektum_fájl [ symbol=value ... ]

LEÍRÁS

Insmod Betölt egy betölthető kernelmodult a futó kernelbe.

Az insmod parancs megpróbál hozzáfűzni egy modult a futó kernelhez úgy, hogy feloldja annak minden szimbólumát a kernel exportált szimbólum-táblázatából.

Ha az objektum fájl neve kiterjesztés nélkül adott, akkor az insmod parancs alapértelmezett alkönyvtárakban fogja keresni a modult. A MODPATH környezeti változó használható ennek felülbírálására. Ha egy modul konfigurációs fájl (pl. /etc/modules.conf) létezik, akkor annak tartalma fogja felülbírálni a MODPATH-ban definiált elérési utakat.

A MODULECONF környezeti változó is használható arra, hogy az alapértelmezett /etc/modules.conf -tól (vagy /etc/conf.modules, ez utóbbi használata nem javasolt) eltérő konfigurációs fájlt válasszunk. Ez a környezeti változó az összes fenti definíciót felülbírálja.

OPCIÓK

−f

Megpróbálja betölteni a modult akkor is, ha a futó kernel és a modul kernelverziója nem egyezik meg.

−k

Az automatikus törlés kapcsolót állítja be a modulban. Ezt a kerneld(8) használja, hogy eltávolítsa az egy ideje nem használt modulokat — rendszerint egy perc eltelte után.

−m

Egy betöltési térképet ír ki, megkönnyítve a modul hibakeresését egy kernelpánik esetén.

−o module_name

Expliciten megnevezi a modult ahelyett, hogy az objektum fájl nevéből származtatná.

−p

Teszteli a modult, hogy sikeresen be lehetne-e tölteni. Ebbe beleértendő az objektum megkeresése a modul-útvonalon, a verziószám ellenőrzése és a szimbólumok feloldása.

−q

Nem írja ki a feloldhatatlan szimbólumok listáját. Nem panaszkodik verzióeltérésről. A problémát csak az insmod visszatérési értéke jelzi.

−r

Egyes felhasználók nem root azonosítóval fordítják a modulokat, majd root-ként installálják azokat. Ezen művelet után a modulok tulajdonosa egy nem root felhasználó lesz, még ha a modulokat tartalmazó könyvtár root tulajdonú is. Ha ezt a nem root azonosítót feltörik, a behatoló felülírhatja az általa tulajdonolt létező modulokat, és ezt felhasználhatja root jog szerzésére.

Alapértelmezés szerint a modutils programok visszautasítják olyan modulok használatát, amelyeknek nem root a tulajdonosa. A -r megadása ezt a hibát elnyomja, és megengedi a root-nak, hogy nem root tulajdonosú modulokat töltsön be.

A -r használata komoly biztonsági probléma, és nem ajánlott.

−s

A terminál helyett mindent a syslog(3)-ba ír.

−v

Bőbeszédűbb lesz.

−X, -x

Exportáld (-X), illetve ne exportáld a modul külső szimbólumait. Alapértelmezés szerint a szimbólumokat exportálja. Ez az opció csak akkor hatásos, ha maga a modul nem exportálja explicite a saját szimbólumtábláját, így ez egy ritkábban használt opció.

−Y, -y

Hozzáadja, illetve nem adja hozzá a ksymoops szimbólumokat a ksyms-hez. Ezeket a szimbólomukat a ksymoops program használja, jobb hibakeresést lehetővé téve, ha egy Oops történik a modulban. Alapértelmezés szerint a ksymoops szimbólumok definiálódnak. Ez az opció független a -X/-x opcióktól.

A ksymoops szimbólumok kb. 260 byte-al növelik a betöltött modult. Használd inkább az alapértelmezést és a pontosabb Oops hibakeresés lehetőségét, kivéve ha tényleg kevés a kernelmemória és a ksyms-t próbálod a minimális méretére összehúzni.

−P prefix

Ez az opciót használható verzióval ellátott modulokhoz SMP vagy bigmem kernelek mellé, mivel az ilyen modulok egy extra prefixet tartalmaznak a szimbólumaik nevében. Ha a kernel szimbólum verzióval volt fordítva, akkor az insmod automatikusan felderíti ezt a prefixet a "get_module_symbol" definíciójából, ami minden olyan kernelben létezik, amelyik modulokat támogat. Ha a kernelben nincs modul verzió, de a modul szimbólum verzióval volt fordítva, akkor a felhasználónak meg kell adnia a −P opciót.

MODUL PARAMÉTEREK
Néhány modul elfogad betöltéskor paramétereket, melyekkel testreszabható a működésük. Ezek a paraméterek gyakran I/O címek és IRQ számok, amelyek gépról-gépre változnak, és nem lehet a hardverből megállapítani.

A 2.0-ás sorozatú kernelekhez fordított moduloknál bármilyen egész vagy karakteres mutató szimbólum kezelhető paraméterként és módosítható. A 2.1-es kernelektöl kezdve a paraméter szimbólumok expliciten meg vannak jelölve. Továbbá típusinformációt is tartalmaznak az érték ellenőrzéséhez betöltéskor.

Egész típus esetén minden érték lehet decimális, oktális vagy hexadecimális, pl.: 17, 021 vagy 0x11. A tömbelemeket vesszővel elválasztott sorozattal adhatjuk meg; egyes elemek kihagyhatók az érték meg nem adásával.

A 2.0-ás sorozatú modulokban azok az értékek, amelyek nem számjeggyel kezdődnek, karakterláncnak tekintendőek. 2.1-től kezdve a paraméter típusa határozza meg azt, hogy az értéket karakterláncként értelmezze-e. Ha az érték macskakörömmel (") kezdődik, akkor az érték a C nyelv szerint lesz értelmezve, escape-szekvenciákkal, stb. Figyelembe kell venni, hogy héj (shell prompt) értelmezi a macskakörmöt, ezért "meg kell védeni".

KSYMOOPS TÁMOGATÁS
Modulok használata esetén a kernel Oops hibakeresésének megkönnyítésére az insmod alapértelmezésként hozzáad néhány szimbólumot a ksyms-hez, lásd a -Y opciót. Ezek a szimbólumok "__insmod_modulename_"-el kezdődnek. A modulename szükséges ahhoz, hogy egyedileg azonosítsuk a szimbólumokat, és lehetséges ugyanazt az objektumfájlt többször más néven betölteni. A jelenleg definiált szimbólumok

__insmod_modulename_Oobjectfile_Mmtime_Vversion

Az objectfile a fájl neve, amelyből az objektum betöltődött. Ez biztosítja, hogy a ksymoops egyeztetni tudja a kódot a megfelelő objektummal. mtime annak a fájlnak az utolsó módosítás ideje hexadecimális értékben, 0 ha a stat() hibát jelzett. version a kernel verziója, amelyhez a modult fordították, -1 ha nem nincs verziószám. A _O szimbólumnak ugyanaz a kezdőcíme, mint a modul fejlécének.

__insmod_modulename_Ssectionname_Llength

Ez a szimbólum a kiválasztott ELF szekciók elején jelenik meg, amelyek jelenleg .text, .rodata, .data és .bss. Csak akkor jelenik meg, ha az adott szekciónak nullánál nagyobb a mérete. sectionname az ELF szekció neve, length a szekció hossza decimálisan. Ezek a szimbólumok segítik a ksymoops-ot olyan szekciók feltérképezésében, ahol nincsenek hozzáférhető szimbólumok.

A kernel Oops hibakeresés másik problémája, hogy a /proc/ksyms és a /proc/modules tartalma változhat az Oops és a hiba logjának feldolgozása között. Ennek áthidalására, ha létezik a /var/log/ksymoops könyvtár, akkor insmod és rmmod automatikusan átmásolja a /proc/ksyms és /proc/modules fáljokat a /var/log/ksymoops könyvtárba a ’date +%Y%m%d%H%M%S’ prefix-szel. A rendszer adminisztrátor megmondhatja a ksymoops-nak, hogy melyik "pillanatfelvételt" használja amikor egy Oops-t debuggol. Nincs olyan opció, ami letiltaná ezt az automatikus átmásolást, ha nem akarjuk, hogy megtörténjen, akkor ne hozzuk létre a /var/log/ksymoops könyvtárat. Ha a könyvtár létezik, akkor a tulajdonosa root, és a joga 644 vagy 600 kell hogy legyen, és az alábbi script naponta futtatandó. A script insmod_clean_ksymoops néven található meg.

#!/bin/sh
# Törli a 2 napnál régebbi ksyms és modules mentéseket.
if [ -d /var/log/ksymoops ]
then

set -e

# Biztosítjuk, hogy mindig van legalább egy verzió

d=’date +%Y%m%d%H%M%S’

cp -a /proc/ksyms /var/log/ksymoops/${d}.ksyms

cp -a /proc/modules /var/log/ksymoops/${d}.modules

find /var/log/ksymoops -type f -atime +2 -exec rm {} \;

fi

LÁSD MÉG

rmmod(8), modprobe(8), depmod(8), lsmod(8), ksyms(8), modules(2), genksyms(8), kerneld(8), ksymoops(kernel).

TÖRTÉNELEM

A modul támogatást először Anonymous készítette el.
A kezdeti Linux változat: Bas Laarhoven <bas [AT] vimec.nl>
A 0.99.14-es verzió: Jon Tombs <jon [AT] gtex02.es>
Kibővítette: Bjorn Ekwall <bj0rn [AT] blox.se>
Az eredeti ELF támogatás: Eric Youngdale <eric [AT] aib.com>
Újraírta a 2.1.17-es kernelhez Richard Henderson <rth [AT] tamu.edu>
Bővítés a modutils-2.2.*-hez: Bjorn Ekwall <bj0rn [AT] blox.se>, 1999 márciusa
Ksymoops támogatás: Keith Owens <kaos [AT] ocs.au>, 1999 májusa

MAGYAR FORDÍTÁS

Böszörményi Zoltán <zboszor [AT] mail.hu>
Narancs v1 <narancs1 [AT] externet.hu>

COMMENTS