Manpages

NIMI

insmod − lataa kernelimoduuli

YLEISKATSAUS

insmod [ −fkmpsxXv ] [ −o moduulin_nimi ] objektitiedosto [ symboli=arvo ... ]

KUVAUS

Insmod lataa moduulin kerneliin

Insmod lataa moduulin kerneliin selvittämällä kaikki symbolit kernelin symbolitaulusta.

Jos objektitiedostolle ei anneta päätettä, insmod etsii moduulia tietyistä vakiohakemistoista. Ympäristömuuttuja MODPATHia voi käyttää vakiohakemistojen muuttamiseen.

OPTIOT

−f

Yritä ladata moduuli, vaikka ajettavan kernelin ja moduulin versiot eivät ole samat.

−k

Aseta auto-clean -lippu moduulille. kerneld(8) käyttää tätä lippua poistaakseen moduulit, joita ei käytetä tiettyyn aikaan — yleensä yksi minuutti.

−m

Tulosta latauskartta. Auttaa moduulin debuggauksessa kernelin mennessä paniikkiin.

−o

Pakota moduulille toinen nimi, äläkä käytä objektitiedoston nimeä.

−p

Tutki onnistuisiko moduulin lataus. Tämä sisältää objektitiedoston etsimisen moduulipolusta, versionumerotarkistuksen ja symbolien selvityksen.

−s

Ohjaa kaikki tulostus syslog(3):iin.

−v

Tulosta tarkemmin.

−X, -x

Määrittelee tai jättää määrittelemättä moduulin ulkopuoliset symbolit ulospäin näkyviksi. Vakiona symbolit määritellään näkyviksi. Tämä valinta vaikuttaa vain, jos moduuli ei eksplisiittisesti määrittele omaa symbolitauluaan näkyväksi, eikä sen käyttöä siksi suositella.

MODUULIPARAMETRIT
Jotkut moduulit ottavat vastaan parametreja ladattaessa. Näillä parametreilla voi muokata moduulien toimintaa. Yleensä parametreina annetaan I/O-osoitteita ja keskeytysten numeroita, jotka ovat erilaisia eri koneissa ja joita laite ei voi päätellä itse.

2.0-sarjan kerneleille käännetyissä moduuleissa jokainen kokonaisluku- tai merkkiosoitin voi olla parametri ja sitä voi muokata. 2.1-kerneleistä alkaen symbolit pitää merkitä parametreiksi, joten vain tiettyjä arvoja voi muuttaa. Myös tyyppitieto annetaan, joten muutettavien arvojen oikeellisuus voidaan tarkistaa latauksen aikana.

Kokonaislukuparametreille voidaan antaa joko 10-, 8- tai 16-järjestelmän lukuja, kuten C:ssä: 17, 021 tai 0x11. Taulukkojen arvot annetaan pilkuilla erotettuna. Jos jotain arvoa ei haluta antaa, sen arvo voidaan jättää pois.

2.0-sarjan moduuleissa arvot, jotka eivät ala numerolla, käsitetään merkkijonoiksi. 2.1-sarjasta alkaen parametrien tyyppitiedot kertovat, pitääkö arvo tulkita merkkijonona. Jos parametri alkaa lainausmerkeillä ("), merkkijono tulkitaan kuten C:ssä, mukaanlukien pakotuskoodit. Huomioi, että komentotulkki saattaa käsittää lainausmerkit itse, joten ne voi joutua pakottamaan.

KATSO MYÖS

rmmod(1), modprobe(1), depmod(1), lsmod(1), ksyms(1), modules(2), genksyms(8), kerneld(8).

HISTORIA

Moduulituen keksi Tuntematon
Alkuperäisen Linux-version teki Bas Laarhoven <bas [AT] vimec.nl>
Version 0.99.14 teki Jon Tombs <jon [AT] gtex02.es>
Laajentanut Bjorn Ekwall <bj0rn [AT] blox.se>
Alkuperäinen ELF-apu Eric Youngdale <eric [AT] aib.com>
Päivittänyt 2.1.17:ään Richard Henderson <rth [AT] tamu.edu>

COMMENTS