Manpages

JMÉNO

iftab − statické informace o síťových rozhraních

POPIS

Soubor /etc/iftab obsahuje popisnou informaci o různých síťových rozhraních. iftab je používán pouze programem ifrename(8) k přiřazení stálých názvů síťových rozhraní každému síťovému rozhraní.

/etc/iftab definuje sadu namapování. Každé namapování obsahuje název rozhraní a sadu deskriptorů. Deskriptory umožňují ifrename identifikovat každé síťové rozhraní v systému. Pokud síťové rozhraní odpovídá všem deskriptorům z namapování, ifrename se pokusí změnit název rozhraní na název určený v namapování.

NAMAPOVÁNÍ

Každé namapování je popsáno na zvláštní řádce, začínající interface name, (názvem rozhraní) a obsahuje sadu deskriptorů, oddělených mezerami nebo tabulátory.

Vztah mezi deskriptory v namapování je logické a. Namapování odpovídá síťovému rozhraní, pouze když odpovídají všechny deskriptory. Pokud síťové rozhraní nepodporuje určitý deskriptor, nebude vyhovovat žádnému namapování používajícímu tento deskriptor.

Pokud je potřeba použít alternativní deskriptory pro název rozhraní (logické nebo), vytvořte dvě různá namapování se stejným názvem rozhraní (na každém řádku jednu). Ifrename vždycky použije první odpovídající namapování od konce iftab, proto by restriktivnější namapování měla být uvedena naposled.

NÁZEV ROZHRANÍ

První částí každého namapování je název rozhraní. Pokud síťové rozhraní odpovídá všem deskriptorům v namapování, ifrename se pokusí změnit název rozhraní na název určený v namapování.

Název rozhraní v namapování je buďto pouhý název rozhraní (jako třeba eth2 nebo wlan0) nebo šablona obsahující jediného žolíka (wildcard) (např. eth* nebo wlan*). V případě žolíka nahradí jádro znak "*" za nejnižší dostupné celé číslo, které zajistí jedinečnost názvu rozhraní.

DESKRIPTORY

Každý deskriptor je složen z názvu deskriptoru a hodnoty deskriptoru. Deskriptory určují statické vlastnosti síťového rozhraní, jejich cílem je jednoznačně identifikovat každý kus hardware.

Většina uživatelů použije pouze volbu mac , ostatní volby jsou určeny k zvláštním nastavením.
mac
MAC adresa

Porovná MAC adresu rozhraní se zadanou MAC adresou. MAC adresu rozhraní je možné zobrazit pomocí ifconfig(8) nebo ip(8). Zadaná MAC adresa může obsahovat "*" pro výběr žolíků (wildcards).
Je to nejběžnější volba, protože většina rozhraní má unikátní MAC adresu, která umožňuje síťové rozhraní jednoznačně identifikovat. Nicméně některá rozhraní nemají MAC adresu, dokud nejsou aktivována a v takovém případě je užití tohoto selektoru ošidné.

arp typ arp

Porovná typ ARP (ARP Type)(také zvané "Link Type") rozhraní se zadaným typem ARP. Typ ARP u rozhraní je možné zobrazit pomocí ifconfig(8) nebo ip(8).
Tento selektor je užitečný pokud ovladač vytváří více síťových rozhraní pro jedinou síťovou kartu.

driver název ovladače

Porovná název ovladače rozhraní se zadaným názvem ovladače. Název ovladače rozhraní je možné zobrazit pomocí ethtool -i(8).

businfo informace o sběrnici

Porovná informaci o sběrnici rozhraní rozhraní se zadanou informací o sběrnici. Informaci o sběrnici rozhraní je možné zobrazit pomocí ethtool -i(8).

firmware verze firmware

Porovná verzi firmware rozhraní s informací o verzi firmware. Revizi firmware rozhraní je možné zobrazit pomocí ethtool -i(8).

baseaddress port

Porovná port rozhraní se zadaným portem. Port rozhraní je možné zobrazit pomocí ifconfig(8).
Protože většina karet používá dynamické přidělování portů, je tato volba užitečná pouze pro ISA a EISA karty.

irq číslo přerušení

Porovná číslo přerušení (IRQ) rozhraní se zadaným číslem přerušení. Číslo přerušení rozhraní je možné zobrazit pomocí ifconfig(8).
Protože přerušení mohou být sdílená, obvykle tento selektor nestačí k jednoznačné identifikaci rozhraní.

iwproto bezdrátový protokol

Porovná bezdrátový protokol rozhraní se zadaným bezdrátovým protokolem. Bezdrátový protokol rozhraní je možné zobrazit pomocí iwconfig(8).
Tato volba je podporována pouze na bezdrátových rozhraních a nestačí k jednoznačné identifikaci rozhraní.

pcmciaslot pcmcia slot

Porovná číslo Pcmcia socketu rozhraní se zadaným číslem slotu. Číslo Pcmcia socketu rozhraní je možné zobrazit pomocí cardctl ident(8).
Tato volba je obvykle podporována pouze na 16 bitových kartách, pro 32 bitové karty je lepší použít selektor businfo.

PŘÍKLAD

# Toto je komentář

eth2

mac 08:00:09:DE:82:0E

eth3

driver wavelan irq 15 baseaddress 0x390

eth4

driver pcnet32 businfo 0000:02:05.0

air*

mac 00:07:0E:* arp 1

AUTOR

Jean Tourrilhes − jt [AT] hpl.com

PŘEKLAD

Pavel Heimlich − tropikhajma [AT] seznam.cz, březen 2005 (wireless_tools.28pre4).

SOUBORY

/etc/iftab

DALŠÍ INFORMACE

ifrename(8), ifconfig(8), ip(8), ethtool(8), iwconfig(8).

COMMENTS