Manpages

İSİM

iconv − belirtilen dosyanın karakter kodlamasını değiştirir

KULLANIM

iconv [−lcs?V] [−f isim] [−t isim] [−o çıktı−dosyası]  
[−−from−code=isim] [−−to−code=isim] [−−output=çıktı−dosyası]  
[−−list] [−−silent] [−−verbose] [−−help] [−−usage] [−−version]  
[dosya...]

AÇIKLAMA

iconv komutu; dosya ile belirtilen dosyadaki karakterlerin kodlamasını, başka bir karakter kodlamasına dönüştürür. Sonuç, −−output seçeneği ile belirtilmediği sürece standart çıktıya gönderilir.
−f
, −−from−code=isim

Özgün metin kodlaması belirtilir.

−t, −−to−code=isim

Çıktı için kodlama belirtilir.

−−list

Kodlaması bilinen tüm karakter kodlamalarını listeler.

−c

Geçersiz karakterleri çıktıya yazmaz.

−o, −−output=çıktı−dosyası

Çıktı için dosya belirtilir.

−s, −−silent

Uyarılar engellenir.

−−verbose

Gelişim bilgisini gösterir.

?, −−help

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

−−usage

Kısa kullanım iletisi gösterilir ve çıkar.

−−version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

Uzun seçeneklerdeki argümanlar zorunlu olsun olmasın kısa seçeneklerde de geçerlidir.

YAZAN

iconv, GNU C Kütüphanesinin bir parçası olarak, Ulrich Drepper tarafından yazılmıştır.

iconv man sayfası Joel Klecker <espy (at) debian.org> tarafından, Debian GNU/Linux Sistemi için yazılmıştır.

Bu man sayfası (Türkçe olarak) Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr> tarafından yazılmıştır.

COMMENTS