Manpages

NIMI

head − tulostaa alun tiedostoista

YLEISKATSAUS

head [−c N[bkm]] [−n N] [−qv] [−−bytes=N[bkm]] [−−lines=N] [−−quiet] [−−silent] [−−verbose] [−−help] [−−version] [tiedosto...]

head [−Nbcklmqv] [tiedosto...]

KUVAUS

Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä ja se voi olla virheellinen tai puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen ohjeisto.

Tämä käsikirja kuvaa GNU-versiota käskystä head. head tulostaa alun (oletuksena 10 riviä) jokaisesta annetusta tiedostosta. Jos tiedostoja ei ole annettu tai parametriksi annetaan tiedosto ’−’, luetaan vakiosyötettä. Jos annetaan useampi kuin yksi tiedosto, tiedoston nimi tulostetaan ennen alkua ympäröitynä ’==>’:lla ja ’<==’:lla.

OPTIOT
head
hyväksyy kaksi tapaa antaa parametreja: uuden, jossa numerot ovat parametrien perässä, ja vanhan, jossa numerot edeltävät parametreja.
−c N, −−bytes N

Tulostaa ensimmäiset N tavua. N on nollasta poikkeava kokonaisluku, jota mahdollisesti seuraa yksikkötunnus.

b

512 tavun yksiköitä.

k

1 kilotavun yksiköitä.

m

1 megatavun yksiköitä.

−n N, −−lines N

Tulostaa ensimmäiset N riviä.

−q, −−quiet, −−silent

Ei koskaan tulosta tiedoston nimeä.

−v, −−verbose

Tulostaa aina tiedoston nimen.

−−help

Tulostaa käyttöohjeen ja lopettaa palauttaen onnistumista merkitsevän palautuskoodin.

−−version

Tulostaa versiotiedot ja lopettaa.

COMMENTS