Manpages

NAZWA

gpasswd − administracja plikiem /etc/group

SKŁADNIA

gpasswd grupa
gpasswd −a
użytkownik grupa
gpasswd −d
użytkownik grupa
gpasswd −R
grupa
gpasswd −r
grupa
gpasswd
[−A użytkownik,...] [−M użytkownik,...] grupa

OPIS

gpasswd służy do administrowania plikiem /etc/group (oraz /etc/gshadow jeśli została wykonana kompilacja ze zdefiniowanym SHADOWGRP). Każda z grup może posiadać administratorów, członków i hasło. Administrator systemu może posłużyć się opcją −A do zdefiniowania administratora(−ów) grupy oraz opcją −M do zdefiniowania jej członków. Posiada on wszystkie prawa administratorów i członków grup.

Administrator grupy może dodawać i usuwać użytkowników przy pomocy, odpowiednio, opcji −a i −d. Administratorzy mogą też używać opcji −r w celu usunięcia hasła grupy. Jeżeli grupa nie posiada hasła, to polecenia newgrp(1) do przyłączenia się do grupy mogą używać tylko jej członkowie. Opcja −R wyłącza dostęp do grupy za pomocą polecenia newgrp(1).

gpasswd wywołane przez administratora grupy tylko z nazwą grupy pyta o jej hasło. Jeżeli hasło jest ustawione, to członkowie grupy mogą nadal wykonywać newgrp(1) bez hasła, inni muszą natomiast podać hasło.

PLIKI

/etc/group − informacja o grupach
/etc/gshadow
− chroniona informacja o grupach

ZOBACZ TAKŻE

newgrp(1), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8), grpck(8)

AUTOR

Rafal Maszkowski <rzm [AT] pdi.net>

COMMENTS