Manpages

JMÉNO

gpasswd - spravuje soubor /etc/group

POUŽITÍ

gpasswd skupina

gpasswd -a uživatel skupina

gpasswd -d uživatel skupina

gpasswd -R skupina

gpasswd -r skupina

gpasswd [-A uživatel,...] [-M uživatel,...] skupina

POPIS

gpasswd se používá pro správu souboru /etc/group (a pokud je zkompilován s podporou SHADOWGRP, tak i /etc/gshadow). Každá skupina může mít správce, členy a heslo. Systémový správce může volbou -A definovat správce skupiny, volbou -M členy skupiny a má všechna práva skupinových správců a členů.

Poznámka o skupinových heslech
Skupinová hesla jsou samozřejmě bezpečnostním problémem, jelikož je heslo sdíleno více uživateli. Skupiny jsou nicméně užitečným nástrojem pro spolupráci mezi různými uživateli.

VOLBY

Správce skupiny může přidávat resp. mazat uživatele pomocí -a resp. -d. Správcové mohou odstranit skupinové heslo pomocí přepínače -r. Pokud není heslo nastaveno, mohou použít příkaz newgrp pro zapojení do skupiny pouze členové skupiny. Volba -R zakáže přístup do skupiny skrze příkaz newgrp (členové skupiny se do ní budou moci stále přepnout).

Pokud je gpasswd spušten správcem skupiny a jediným parametrem je jméno skupiny, zeptá se na skupinové heslo. Pokud je heslo nastaveno, mohou členové používat newgrp(1) stále bez hesla, nečlenové musí heslo zadat.

SOUBORY

/etc/group

informace o skupinových účtech

/etc/gshadow

citlivé informace o skupinových účtech

VIZ TAKÉ

newgrp(1), gshadow(5), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8), grpck(8), group(5).

COMMENTS