Manpages

NAZWA

getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent - odczytanie wpisu dotyczącego protokołu

SKŁADNIA

#include <netdb.h>

struct protoent *getprotoent(void);

struct protoent *getprotobyname(const char *name);

struct protoent *getprotobynumber(int proto);

void setprotoent(int stayopen);

void endprotoent(void);

OPIS

Funkcja getprotoent() odczytuje następny wpis z bazy danych protokołów (patrz protocols(5)) i zwraca strukturę protoent zawierającą pola powstałe z rozłożenia pól wpisu. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja getprotobyname() zwraca strukturę protoent zawierającą ten wpis z bazy danych, który odpowiada protokołowi name. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja getprotobynumber() zwraca strukturę protoent zawierającą ten wpis z bazy danych, który odpowiada protokołowi number. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja setprotoent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik kolejnego wpisu na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowy, to połączenie do bazy danych nie będzie zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getproto*().

Funkcja endprotoent() zamyka połączenie do bazy danych.

Struktura protoent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

struct protoent {
  char *p_name;    /* oficjalna nazwa protokołu */
  char **p_aliases;  /* lista aliasów */
  int  p_proto;   /* numer protokołu */
}

Polami struktury protoent są:

p_name

Oficjalna nazwa protokołu.

p_aliases

Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tego protokołu.

p_proto

Numer protokołu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getprotoent(), getprotobyname() i getprotobynumber() zwracają wskaźnik do statycznej struktury servent lub wskaźnik NULL, gdy wystąpi błąd lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI

/etc/protocols

plik bazy danych dla protokołów

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

W powyższej tabeli, protoent w race:protoent oznacza, że jeśli któraś z funkcji setprotoent(), getprotoent() lub endprotoent() jest używana równolegle w różnych wątkach programu, może nastąpić sytuacja wyścigu danych.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

getnetent(3), getprotoent_r(3), getservent(3), protocols(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.