Manpages

JMÉNO

getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent − funkce pro práci s databází protokolů

SYNTAXE

#include <netdb.h>

struct protoent *getprotoent(void);

struct protoent *getprotobyname(const char *name);

struct protoent *getprotobynumber(int proto);

void setprotoent(int stayopen);

void endprotoent(void);

POPIS

Funkce getprotoent() přečte další záznam z databáze protokolů /etc/protocols a vrátí strukturu protoent, která obsahuje jednotlivá pole. Soubor /etc/protocols je otevřen, je-li potřeba.

Funkce getprotobyname() vrací strukturu protoent ze souboru /etc/protocols pro řádek, který vyhovuje jménu name.

Funkce getprotobynumber() vrací strukturu protoent pro řádek, který vyhovuje protokolovému číslu number.

Funkce setprotoent() otevře databázi protokolů a nastaví ukazovátko na jeho začátek. Je-li stayopen nenulové, soubor nebude mezi voláními getprotobyname() a getprotobynumber() uzavírán.

Funkce endprotoent() uzavírá /etc/protocols.

Struktura protoent je definována v <netdb.h> následovně:

struct protoent {

char

*p_name;

/* official protocol name */

char

**p_aliases;

/* alias list */

int

p_proto;

/* protocol number */

}

Prvky struktury protoent jsou:

p_name

Oficiální jméno protokolu.

p_aliases

Nulovým ukazatelem ukončený seznam přezdívek protokolu.

p_proto

Číslo protokolu.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Funkce getprotoent(), getprotobyname() a getprotobynumber() vrací strukturu protoent structure, nebo NULL, jestliže došlo k chybě nebo byl dosažen konec souboru.

SOUBORY

/etc/protocols

databáze protokolů

SPLŇUJE STANDARDY

BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

getservent(3), getnetent(3), protocols(5)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/