Manpages

NAAM

getpid, getppid − krijg proces identiteit

OVERZICHT

#include <unistd.h>

pid_t getpid(void);
pid_t getppid(void);

BESCHRIJVING

getpid geeft het proces ID terug van het huidige proces. (Dit wordt vaak gebruikt door routines die unieke tijdelijke bestandnamen maken.)

getppid geeft het proces ID van de ouder van het huidige proces terug.

VOLDOET AAN

POSIX, BSD 4.3, SVID

ZIE

exec(3) {voer-uit}, fork(2) {splits}, kill(2) {vermoord}, mkstemp(3) {maakt tijdelijk}, tmpnam(3) {tijdelijke naam}, tempnam(3) {tijdelijke naam}, tmpfile(3) {tijdelijk bestand}

VERTALING

Dit is een handleiding uit manpages-dev 1.29. Alles wat tussen ’{’..’}’ staat is aanvullende vertaling, en hoort niet bij de originele handleiding. Email naar <manpages-nl [AT] nl.org>.

$Id: getpid.2,v 1.1.1.1 2004/03/21 21:02:25 cor Exp $