Manpages

NAZWA

getpeername - pobranie nazwy drugiej strony połączonego gniazda

SKŁADNIA

#include <sys/socket.h>

int getpeername(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);

OPIS

getpeername() returns the address of the peer connected to the socket sockfd, in the buffer pointed to by addr. The addrlen argument should be initialized to indicate the amount of space pointed to by addr. On return it contains the actual size of the name returned (in bytes). The name is truncated if the buffer provided is too small.

The returned address is truncated if the buffer provided is too small; in this case, addrlen will return a value greater than was supplied to the call.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

EBADF

Argument sockfd nie jest prawidłowym deskryptorem.

EFAULT

The addr argument points to memory not in a valid part of the process address space.

EINVAL

addrlen is invalid (e.g., is negative).

ENOBUFS

Brakło zasobów w systemie do wykonania tej operacji.

ENOTCONN

Gniazdo nie jest podłączone.

ENOTSOCK

The file descriptor sockfd does not refer to a socket.

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja getpeername() pojawiła się pierwotnie w 4.2BSD).

UWAGI

For background on the socklen_t type, see accept(2).

For stream sockets, once a connect(2) has been performed, either socket can call getpeername() to obtain the address of the peer socket. On the other hand, datagram sockets are connectionless. Calling connect(2) on a datagram socket merely sets the peer address for outgoing datagrams sent with write(2) or recv(2). The caller of connect(2) can use getpeername() to obtain the peer address that it earlier set for the socket. However, the peer socket is unaware of this information, and calling getpeername() on the peer socket will return no useful information (unless a connect(2) call was also executed on the peer). Note also that the receiver of a datagram can obtain the address of the sender when using recvfrom(2).

ZOBACZ TAKŻE

accept(2), bind(2), getsockname(2), ip(7), socket(7), unix(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.