Manpages

JMÉNO

getpeername − vrať adresu vzdáleného konce soketu

SYNTAXE

int getpeername(int s, struct sockaddr *name, int *namelen);

POPIS

Getpeername vrací jméno (adresu) počítače, který je na druhém konci soketu. s. Parametr namelen by měl být inicializován tak, aby indikoval velikost paměťového prostoru, na který ukazuje argument name. Po návratu bude obsahovat aktuální velikost vrácené adresy (v bajtech). Jméno je příslušně zkráceno, je-li velikost příliš malá.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

V případě úspěchu je vrácena 0, jinak −1 a proměnná errno je příslušně nastavena.

CHYBY

EBADF

Argument s není platným deskriptorem.

ENOTSOCK

Argument s je deskriptorem souboru, není to soket.

ENOTCONN

Soket není spojen.

ENOBUFS

Systém nemá k dispozici dostatek vnitřních zdrojů, aby mohl tuto operaci provést.

EFAULT

Argument name ukazuje na paměť, která se nenachází v platné části adresového prostoru procesu.

SPLŇUJE STANDARDY

SVr4, 4.4BSD (volání getpeername se poprvé objevilo ve 4.2BSD).

DALŠÍ INFORMACE

accept(2), bind(2), getsockname(2)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

COMMENTS