Manpages

NAZWA

getopt — analizuj opcje linii komend

SKŁADNIA

set -- `getopt optstring $*`

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Getopt jest używany do rozbijania opcji w liniach komend dla łatwej analizy przez procedury powłokowe i do sprawdzania istnienia opcji legalnych. [Optstring] jest ciągiem rozpoznawalnych liter opcyjnych (zobacz getopt(3) ); jeśli po literze następuje dwukropek, opcja ma w domyśle argument, który może, lecz nie musi być oddzielony od niej białą spacją. Opcja specjalna -- używana jest do wskazania końca opcji. Jeśli symbolu -- nie wstawiono w ciąg opcji jawnie, getopt podstawia automatycznie ten znak na samym końcu opcji. Argumenty powłokowe ($1 $2 ...) są resetowane tak, że każda opcja jest poprzedzona znakiem - i w swoim własnym argumencie powłokowym; każdy argument opcyjny jest także w swoim własnym argumencie powłokowym.

PRZYKŁAD

Następujący fragment kodu pokazuje jak można przetworzyć argumenty komendy, która może pobierać opcje [a] i [b], a także opcję [o], która wymaga argumentu.

set -- `getopt abo: $*`
if test $? != 0
then

echo ’Użycie: ...’

exit 2

fi
for i
do

case "$i"

in

-a|-b)

flag=$i; shift;;

-o)

oarg=$2; shift; shift;;

--)

shift; break;;

esac

done

Kod ten przyjmie dowolne opcje z następujących jako identyczne:

cmd -aoarg plik plik
cmd -a -o arg plik plik
cmd -oarg -a plik plik
cmd -a -oarg -- plik plik

ZOBACZ TAKŻE

sh(1), getopt(3)

DIAGNOSTYKA

Getopt drukuje wiadomość o błędzie, jeśli napotka literę opcyjną niezałączoną w napisie [optstring].

HISTORIA

Napisane przez Henry’ego Spencera, pracującego na podstawie strony man Bell Labs. Zachowanie powinno być identyczne jak w wersji Bell.

BŁĘDY

Takie same jak w getopt(3).

Argumenty zawierające białe spacje, lub załączone metaznaki powłoki nie przeżyją nienaruszone; wygląda to na łatwy do naprawienia błąd, lecz tak nie jest.

Wiadomość o błędzie dla nieprawidłowej opcji jest wskazywana jako pochodząca z programu getopt a nie z procedury powłokowej, zawierającej wywołanie getopt; jest to znowu trudne do naprawienia.

Najlepsza droga, czyli set , do ustawiania argumentów bez rozrywania wartości opcji powłokowych zmienia się z jednej wersji powłoki na inną.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 getopt

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.