Manpages

NAZWA

getuid, geteuid − pobranie tożsamości użytkownika

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

uid_t getuid(void);
uid_t geteuid(void);

OPIS

getuid() zwraca rzeczywisty identyfikator użytkownika procesu wywołującego.

geteuid() zwraca efektywny identyfikator użytkownika procesu wywołującego.

BŁĘDY

Funkcje te zawsze kończą się pomyślnie.

ZGODNE Z

POSIX.1−2001, POSIX.1−2008, 4.3BSD.

UWAGI

Historia
W Uniksie V6 wywołanie getuid() zwracało (euid << 8) + uid. UNIX V7 wprowadził osobne wywołania getuid() i geteuid().

Oryginalnie wywołania systemowe getuid() i geteuid() pod Linuksem obsługiwały tylko 16−bitowe identyfikatory grup. Następnie w Linuksie 2.4 zostały dodane getuid32() oraz geteuid32() obsługujące identyfikatory 32−bitowe. Funkcje opakowujące getuid() i geteuid() biblioteki glibc obsługują te warianty w sposób przezroczysty dla użytkownika.

ZOBACZ TAKŻE

getresuid(2), setreuid(2), setuid(2), credentials(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man−pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man−pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry [AT] mif.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

COMMENTS