Manpages

NAZWA

gets - pobiera łańcuch ze standardowego wejścia (PRZESTARZAŁE)

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

char *gets(char *s);

OPIS

Proszę nigdy nie używać tej funkcji.

gets() odczytuje linię z stdin do bufora wskazywanego przez s aż do kończącego znaku nowej linii lub EOF, który jest zastępowany przez bajt null ('\0'). Nie jest sprawdzane przepełnienie bufora (zobacz BŁĘDY IMPLEMENTACJI poniżej).

WARTOŚĆ ZWRACANA

gets() zwraca s w przypadku pomyślnego zakończenia lub NULL w przypadku błędu lub wystąpienia końca pliku przed odczytaniem jakiegokolwiek znaku. Jednak z powodu braku sprawdzenia przed przepełnieniem bufora nie ma gwarancji, że funkcja kiedykolwiek powróci.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

ZGODNE Z

C89, C99, POSIX.1-2001.

LSB uznaje gets() za wychodzącą z użycia. POSIX.1-2008 oznacza ją jako przestarzałą. ISO C11 usuwa definicję gets() z języka C i od wersji 2.16 biblioteki glibc pliki nagłówkowe nie zawierają deklaracji tej funkcji, jeśli zdefiniowane jest makro _ISOC11_SOURCE.

BŁĘDY

Nigdy nie należy używać gets(). Funkcja ta jest szczególnie niebezpieczna w użyciu, ponieważ bez znajomości danych z góry nie jest możliwe określenie, ile znaków gets() przeczyta, i ponieważ gets() będzie kontynuować umieszczanie znaków po przekroczeniu końca bufora. Było to wykorzystywane do łamania zabezpieczeń komputerów. Zamiast gets() należy korzystać z fgets().

Więcej informacji znajduje się w CWE-242 (aka "Use of Inherently Dangerous Function") at http://cwe.mitre.org/data/definitions/242.html

ZOBACZ TAKŻE

read(2), write(2), ferror(3), fgetc(3), fgets(3), fgetwc(3), fgetws(3), fopen(3), fread(3), fseek(3), getline(3), getwchar(3), puts(3), scanf(3), ungetwc(3), unlocked_stdio(3), feature_test_macros(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys [AT] dione.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.