Manpages

NAAM

gets - invoer van strings van standaardinvoer (AFGEKEURD)

SAMENVATTING

#include <stdio.h>

char *gets(char *s);

BESCHRIJVING

Gebruik deze functie nooit.

gets() leest een regel van stdin in de buffer verwezen naar door s tot óf een afsluitende nieuweregel óf EOF, wat vervangen wordt door een nul byte ('\0'). Geen test op buffer-overloop wordt uitgevoerd (zie BUGS onder).

EIND WAARDE

gets() returns s on success, and NULL on error or when end of file occurs while no characters have been read. However, given the lack of buffer overrun checking, there can be no guarantees that the function will even return.

ATTRIBUTEN

Voor een uitlegging van de termen in dit sectie, zie attributes(7).

VOLDOET AAN

C89, C99, POSIX.1-2001.

LSB deprecates gets(). POSIX.1-2008 marks gets() obsolescent. ISO C11 removes the specification of gets() from the C language, and since version 2.16, glibc header files don’t expose the function declaration if the _ISOC11_SOURCE feature test macro is defined.

BUGS

Gebruik nooit gets(). Omdat het onmogelijk is om erachter te komen - zonder de gegevens van te voren te kennen - hoeveel karakters gets() zal gaan lezen, en omdat gets() doorgaat met opslaan van karakters na het einde van de buffer, is het extreem gevaarlijk bij gebruik. Het is gebruikt om computer beveiliging te breken. Gebruik fgets() inplaats hiervan.

For more information, see CWE-242 (aka "Use of Inherently Dangerous Function") at http://cwe.mitre.org/data/definitions/242.html

ZIE OOK

read(2), write(2), ferror(3), fgetc(3), fgets(3), fgetwc(3), fgetws(3), fopen(3), fread(3), fseek(3), getline(3), getwchar(3), puts(3), scanf(3), ungetwc(3), unlocked_stdio(3), feature_test_macros(7)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.07 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb [AT] xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann [AT] gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch [AT] lists.org>.