Manpages

NAZWA

ftime - zwraca datę i czas

SKŁADNIA

#include <sys/timeb.h>

int ftime(struct timeb *tp);

OPIS

NOTE: This function is deprecated, and will be removed in a future version of the GNU C library. Use clock_gettime(2) instead.

Funkcja zwraca bieżący czas jako sekundy i milisekundy od początku epoki, 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC). Czas jest zwracany w strukturze tp, zadeklarowanej następująco:

struct timeb {
  time_t     time;
  unsigned short millitm;
  short     timezone;
  short     dstflag;
};

time jest tu liczbą sekund od początku epoki, millitm jest liczbą milisekund od chwili time sekund od początku epoki, timezone jest przesunięciem czasu dla lokalnej strefy czasowej, mierzonym w minutach w kierunku na zachód od Greenwich (z ujemnymi wartościami oznaczającymi wschód od Greenwich), a dstflag jest znacznikiem, który jeśli jeśli ma wartość niezerową, wskazuje, że w danej części roku obowiązuje lokalnie czas letni.

POSIX.1-2001 mówi, że zawartość pól timezone i dstflag nie jest określona, prosimy unikać zależenia od tych pól.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja zawsze zwraca 0. (POSIX.1-2001 określa, a niektóre systemy dokumentują, zwracanie -1 w przypadku błędu).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

ZGODNE Z

4.2BSD, POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 usuwa opis ftime().

Funkcja ta jest przestarzała. Nie należy jej używać. Jeśli wystarczy czas w sekundach, można używać time(2); gettimeofday(2) zwraca czas w mikrosekundach; clock_gettime(2) zwraca nanosekundy, lecz nie jest tak powszechnie dostępna.

BŁĘDY

Wczesne wersje glibc2 miały błąd i zwracały 0 w polu millitm; glibc 2.1.1 zachowuje się znowu poprawnie.

ZOBACZ TAKŻE

gettimeofday(2), time(2)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry [AT] green.pl>, Robert Luberda <robert [AT] debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach [AT] gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list [AT] lists.net>.