Manpages

NIMI

env − suorita ohjelma muokatussa ympäristössä

YLEISKATSAUS

env [−] [−i] [−u nimi] [−−ignore-environment] [−−unset=nimi] [−−help] [−−version] [nimi=arvo]... [komento [argumentit...]]

KUVAUS

Tätä dokumentaatiota ei enää ylläpidetä, joten se saattaa olla epätarkka tai puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on nyt virallinen lähde.

Tämä käsikirjan sivu kuvaa GNU-version ohjelmasta env. env suorittaa ohjelman ympäristössä, jota on muokattu määritellyin komentoriviargumentein. Muotoa ’muuttuja=arvo’ olevat argumentit asettavat ympäristämuuttujan muuttuja arvoksi arvo. arvo voi olla tyhjä (’muuttuja=’). Muuttujan arvon tyhjäksi asettaminen ei ole sama asia kuin muuttujan poistaminen.

Ensimmäinen jäljellä oleva argumentti määrittelee kutsuttavan ohjelman; sitä etsitään ympäristömuuttujan PATH määrittelyn mukaisesti. Mitkä tahansa vielä jäljellä olevat argumentit välitetään argumentteina kutsuttavalle ohjelmalle.

Jos ympäristön määrittelyä ei seuraa komennon nimi, tulostetaan muokattu ympäristö. Tämä vastaa komennon ’printenv’ käyttöä.

OPTIOT

−−help

Tulosta käyttöohjeet vakiotulosteeseen ja poistu onnistumista osoittavalla paluuarvolla.

−u, −−unset nimi

Poista muuttuja nimi ympäristöstä, jos se oli ympäristössä.

−, −i, −−ignore-environment

Aloita tyhjällä ympäristöllä, jättäen peritty ympäristö huomioimatta.

−−version

Tulosta versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistu onnistumista osoittavalla paluuarvolla.

COMMENTS