Manpages

JMÉNO

env − spustí program v modifikovaném prostředí

POUŽITÍ

env [VOLBA]... [] [JMÉNO=HODNOTA]... [PŘÍKAZ [ARG]...]

POPIS

Příkaz env nastaví v prostředí každé JMÉNO na HODNOTU a spustí zadaný PŘÍKAZ.
−i
, −−ignore−environment

začne s prázdným prostředím

−u, −−unset=NAME

zruší proměnnou z prostředí

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

Uvedení pouze − implikuje −i. Pokud není zadán žádný PŘÍKAZ, vypíše výsledné prostředí.

AUTOR

Napsal Richard Mlynarik a David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace pro env je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a env, měl by příkaz

info coreutils ’env invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.

COMMENTS