Manpages

NIMI

eject − poista siirrettävä media asemasta

YLEISKATSAUS

eject -h
eject [-f][-u][-v]
eject [-f][-u][-v] <lempinimi>
eject [-f][-u][-v] <laitenimi>
eject -d
eject -n
eject -a on|1|off|0 [-v]
eject -c <levypaikka> [-v]

KUVAUS

Eject mahdollistaa siirrettävän median (yleensä CD-ROM, levyke tai Iomega Jaz tai Zip -levy) poistamisen asemasta ohjelmallisesti. Komento voi myös ohjata joitakin CD-ROM-vaihtajia ja automaattista poistoa, jota jotkut laitteet tukevat.

Jos laitetta ei ole määritelty, käytetään oletuslaitetta. Ympäristömuuttujaa CDROM voidaan käyttää oletuslaitteen määrittämiseen, muussa tapauksessa käytetään kääntäessä määritettyä oletusarvoa.

Muita laitteita voidaan määrittää joko käyttämällä laitteen koko nimeä (esim. /dev/cdrom) tai lempinimeä.

KOMENTORIVIOPTIOT

-h

Tämä optio kehottaa ejectiä näyttämään lyhyen kuvauksen komentorivioptioista.

-f

Normaalisti eject ei poista mediaa asemasta havaittuaan sen olevan käytössä. Tämä optio yrittää pakottaa poistamaan median vaikka se olisi liitetty.

-u

Tämä optio kehottaa ejectiä yrittämään irrotusta (umount) ennen median poistoa.

-v

Tällä optiolla eject näyttää enemmän tietoa siitä, mitä komento on tekemässä.

-d

Tällä optiolla käynnistettynä eject näyttää oletuslaitteen nimen.

-n

Tätä optiota käytettäessä eject näyttää tuetut lempinimet ja vastaavien laitteiden nimet.

-a on|1|off|0

Tämä optio ohjaa automaattista poistoa, jota jotkut laitteet tukevat.

-c <levypaikka>

Tällä optiolla voidaan valita ATAPI/IDE CD-ROM -vaihtajan levypaikka. Tämän ominaisuuden käyttämiseen vaaditaan Linux 2.0 tai uudempi. CD-ROM-asema ei saa olla käytössä (liitetty tai soittamassa musiikki-CD:tä), kun levypaikan vaihtoa pyydetään. Huomaa myös, että vaihtajan ensimmäinen levypaikka on numeroltaan 0, ei 1.

BUGIT/RAJOITUKSET

Eject toimii vain niiden laitteiden kanssa, jotka tukevat CDROMEJECT- tai FDEJECT-ioctl:ää. Se toimii myös Jaz- ja Zip-asemien kanssa käyttämällä normaaleja SCSI-komentoja. Useimpien CD-ROM-asemien Linuxin alla pitäisi toimia. Ainoat levykeasemat, joiden kanssa ejectiä on testattu, ovat Linuxin SPARC-versiolla toimivien Sun-työasemien levykeasemia.

Eject ei välttämättä pysty aina huomaamaan, onko laite liitetty (esimerkiksi jos sillä on useita nimiä). Jos laitteen nimi on symbolinen linkki, eject seuraa linkkiä ja käyttää laitetta, johon linkki osoittaa. Eject tarkistaa myös asianmukaisesti, onko mikään laitteen osioista, jota yrität poistaa, liitetty. (Näin voisi tapahtua Jazin, Zipin, tai oikeastaan jopa CD-ROMin kanssa).

Jos automaattinen poisto on päällä, media poistetaan asemasta aina tämän komennon ajamisen jälkeen, vaikka se olisi liitetty ja -f -optio käytössä. Kaikki Linuxin ytimen CD-ROM-ajurit eivät tue automaattista poistoa.

Lempinimet asetetaan ejectin kääntämisen yhteydessä.

Automaattisen poiston tilan selvittäminen ei ole mahdollista.

Liitettyä levyä ei pitäisi pystyä poistamaan asemasta, mutta useimmat ydinajurit sallivat sen.

Optio -u toimii irrottamisessa vain, jos käyttäjällä on oikeudet ajaa umount(8) tai eject ajetaan pääkäyttäjän oikeuksilla etkä ole liian kiireinen.

TEKIJÄ

Ejectin kirjoitti Jeff Tranter (jeff_tranter [AT] pobox.com) ja se on julkaistu GNU General Public Licensen ehtojen alaisena. Lisätietoja löydät tiedostosta COPYING ja huomautuksista lähdekoodissa.

Erikoiskiitokset ehdotuksista ja korjauksista menevät seuraaville henkilöille:
Ben Galliart (bgallia [AT] luc.edu)
Dick Streefland
Donnie Barnes (djb [AT] redhat.com)
Doug L. Hoffman (hoffman [AT] cs.edu)
Grant Guenther (grant [AT] torque.net)
Mark Lord (mlord [AT] pobox.com)
Markus Pilzecker (markus.pilzecker [AT] rhein-neckar.de)

KATSO MYÖS

mount(2), umount(2), mount(8), umount(8)
/usr/src/linux/Documentation/cdrom/