Manpages

NAZWA

dpkg−query − narzędzie przepytywania bazy danych dpkg

SKŁADNIA

dpkg−query

OPIS

dpkg−query jest narzędziem służącym do pokazywania informacji o pakietach wymienionych w bazie danych dpkg.

POLECENIA

−l | −−list wzorzec-nazwy-pakietu ...

Wypisuje listę pakietów o podanym wzorcu nazwy. Jeśli nie podano wzorca-nazwy-pakietu, wypisuje listę wszystkich pakietów z pliku /var/lib/dpkg/status. Do wzorca-nazwy-pakietu można wpisać zwykłe operatory powtórzenia. Prawdopodobnie potrzebne będzie zacytowanie wzorca-nazwy-pakietu, aby powłoka nie rozwinęła tego wzorca. Na przykład, poniższe polecenie wypisze nazwy wszystkich pakietów zaczynających się od “libc5”:

dpkg−query −l ’libc5*’

−W | −−show wzorzec-nazwy-pakietu ...

Zupełnie tak jak opcja −−list, ta opcja wyświetli wszystkie pakiety pasujące do danego wzorca. Jednakże użytkownik może dostosować format wyjścia do swoich potrzeb za pomocą opcji −−showformat.

−s | −−status nazwa-pakietu ...

Podanie stanu pakietu o podanej nazwie. Polecenie po prostu wyświetli informacje, które znajdują się w bazie danych pakietów.

−L | −−listfiles pakiet ...

Podanie listy plików zainstalowanych z pakietu. Pliki, które zostały utworzone przez skrypty instalacyjne, nie będą podane.

−S | −−search wzorzec-wyszukiwania-nazwy-pliku ...

Szukanie pliku o podanym wzorcu pośród zainstalowanych pakietów. Wzorzec może zawierać zwykłe operatory powtórzenia. Polecenie to nie wyszuka dodatkowych plików tworzonych przez skrypty instalacyjne pakietów oraz nie wyświetli alternatyw.

−p |−−print−avail pakiet

Pokazanie szczegółowych informacji o pakiecie, znalezionych w pliku /var/lib/dpkg/available.

−−licence | −−license

Wyświetlenie informacji o licencji i prawach autorskich.

−−version

Wyświetlenie informacji o wersji

OPCJE

−−admindir=katalog

Zmienia położenie bazy danych dpkg. Domyślnie jest to /var/lib/dpkg.

−−showformat=format

Ta opcja określa format wyjścia opcji −−show. Format jest łańcuchem znaków, który będzie użyty dla każdego wypisanego pakietu i może zawierać standardowe sekwencje specjalne \n (znak nowej linii), \r (powrót karetki) lub \\ (odwrotny ukośnik). Informacje o pakietach mogą być wypisane przy pomocy zmiennych odwołujących się do pól pakietów za pomocą składni ${pole[;szerokość]}. Pola są wypisywane z wyrównaniem do prawej, chyba że szerokość jest liczbą ujemną - w tym wypadku pole będzie wyrównane do lewej.

ŚRODOWISKO

COLUMNS

Zmienna ta wpływa na wyjście polecenia −−list, zmieniając jego szerokość.

AUTOR

Copyright 2001 Wichert Akkerman wakkerma [AT] debian.org"><wakkerma [AT] debian.org>

Ten program jest wolnym oprogramowaniem, proszę zobaczyć Licencję Publiczną GNU w wersji 2 po warunki licencji. NIE MA żadnych gwarancji.

SEE ALSO

dpkg(8)