Manpages

NAMN

dpkg−buildflags − returnerar byggflaggor att använda för att bygga paket

SYNOPS

dpkg−buildflags [flaggor...] kommando

BESKRIVNING

dpkg−buildflags är ett verktyg för att hämta kompileringsflaggor att använda för att bygga Debianpaket. De förvalda flaggorna anges av leverantören, men de kan utökas/överstyras på flera sätt:

1.

på hela systemet med /etc/dpkg/buildflags.conf;

2.

för den nuvarande användaren med $XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf där $XDG_CONFIG_HOME har standardvärdet $HOME/.config;

3.

temporärt med miljövariabler sätts (se stycket MILJÖ).

Konfigurationsfilerna kan innehålla två sorters direktiv:
SET
flagga värde

Överstyr flaggan flagga till att ha värdet värde.

APPEND flagga värde

Utöka flaggan flagga med alternativen som anges i värde. Ett blanksteg läggs till före värdet om flaggans nuvarande värde inte är tomt.

Konfigurationsfilerna kan innehålla kommentarer på rader som börjar med ett nummertecken (#). Även tomma rader ignoreras.

KOMMANDON

−−list

Skriv ut listan över flaggor som stöds av den aktuella leverantören (en per rad). Se stycket FLAGGOR SOM STÖDS för mer information om dem.

−−export=format

Print to standard output shell (if format is sh) or make (if format is make) commands that can be used to export all the compilation flags in the environment. If the format value is not given, sh is assumed. Only compilation flags starting with an upper case character are included, others are assumed to not be suitable for the environment.

−−get flagga

Skriv ut värdet på flaggan på standard ut. Avslutar med 0 om flaggan är känd, om inte avslutar den med 1.

−−origin flagga

Anger ursprunget till flaggan som returneras av −−get. Avslutar med 0 om flaggan är känd, om inte avslutar med 1. Ursprunget kan vara ett av följande värden:

vendor

originalflagga satt av leverantören returneras;

system

flaggan är satt/modifierad av systemkonfigurationen;

user

flaggan är satt/modifierad av användarkonfigurationen;

env

flaggan är satt/modifierad av en miljöspecifik konfiguration.

−−help

Visar hjälpskärm och avslutar.

−−version

Visar version och avslutar.

FLAGGOR SOM STÖDS

CFLAGS

Flaggor för C−kompilatorn. Standardvärdet som satts av leverantören innehåller −g och den förvalda optimeringsnivån (vanligtvis −O2, eller −O0 om miljövariabeln DEB_BUILD_OPTIONS definierar noopt).

CPPFLAGS

Flaggor för C−förprocesseraren. Förvalt värde: tomt.

CXXFLAGS

Flaggor för C++−kompilatorn. Samma som CFLAGS.

FFLAGS

Flaggor för Fortrankompilatorn. Samma som CFLAGS.

LDFLAGS

Flaggor som sänds till kompilatorn vid länkning av binärer eller delade objekt (om länkaren anropas direkt måste −Wl och , tas bort från dessa flaggor). Standardvärde: tomt.

FILER

/etc/dpkg/buildflags.conf

Konfigurationsfil för hela systemet.

$XDG_CONFIG_HOME/dpkg/buildflags.conf eller
$HOME/.config/dpkg/buildflags.conf

Användarens konfigurationsfil.

MILJÖVARIABLER

DEB_flagga_SET

Denna variabel kan användas för att tvinga fram värdet som returneras för given flagga.

DEB_flagga_APPEND

Denna variabel kan användas för att lägga till ytterligare flaggor till värdet som returneras för given flagga.

FÖRFATTARE

Upphovsrättsskyddat © 2010 Raphaël Hertzog

Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

COMMENTS