Manpages

JMÉNO

div − počítá podíl a zbytek při celočíselném dělení

SYNTAXE

#include <stdlib.h>

div_t div(int numer, int denom);

POPIS

Funkce div() počítá hodnotu numer/denom a vrací podíl a zbytek ve struktuře div_t, která obsahuje dvě celočíselné složky quot a rem, kde quot obsahuje podíl a rem obsahuje zbytek.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Struktura div_t .

SPLŇUJE STANDARDY

SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

ldiv(3)

VAROVÁNÍ

Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

COMMENTS