Manpages

NIMI

dirname − poista muu kuin hakemistonimi tiedostonimestä

YLEISKATSAUS

dirname tiedostonimi
dirname
{−−help,−−version}

KUVAUS

Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä, ja se saattaa olla epätarkka ja puutteellinen. Texinfo-dokumentaatio on ajan tasalla.

Tämä manuaalisivu dokumentoi dirname -ohjelman GNU-version. dirname näyttää kaiken muun, paitsi viimeisen ’/’-merkkiin rajoittuvan osan tiedostonimestä. Jos tiedostonimi koostuu yhdestä osasta, dirname näyttää ’.’ (merkitsee nykyistä hakemistoa).

OPTIOT

−−help

Näytä lyhyt käyttöohje vakiotulosteessa.

−−version

Näytä versiotiedot vakiotulosteessa.