Manpages

JMÉNO

dirname − odtrhne ne−adresářovou část jména souboru

POUŽITÍ

dirname JMÉNO
dirname
VOLBA

POPIS

Vypíše JMÉNO kromě poslední části oddělené lomítkem. Pokud JMÉNO neobsahuje žádné lomítko, vypíše ’.’ (aktuální adresář).

−−help

vypíše tuto nápovědu a skončí

−−version

vypíše číslo verze a skončí

PŘÍKLADY

dirname /usr/bin/sort

Vypíše "/usr/bin".

dirname stdio.h

Vypíše ".".

AUTOR

Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

Chyby hlaste na <bug−coreutils [AT] gnu.org>.

COPYRIGHT

Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPL verze 3 nebo novější <http://gnu.org/licenses/gpl.html>;
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

basename(1), readlink(1)

Úplná dokumentace pro dirname je udržována jako Texinfo manuál. Pokud jsou správně nainstalovány programy info a dirname, měl by příkaz

info coreutils ’dirname invocation’

zpřístupnit kompletní manuál.