Manpages

İSİM

dir − dizinlerin içindekileri listeler

KULLANIM

dir [seçenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

(Öntanımlı olarak içinde bulunulan dizindeki) dosyalarla ilgili bilgileri görüntüler. Ne −cftuvSUX seçeneklerinden biri ne de −−sort verilmişse, alfabetik sıraya göre listeleme yapar.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.
−a
, −−all

. (nokta) ile başlayan dosyaları gizlemez.

−A, −−almost−all

İsimlerinde . ve .. bulunan dosyaları listelemez.

−−author

Her dosyanın yazarını basar.

−b, −−escape

Basılamayan karakterler için sekizlik tabandaki değerlerini basar.

−−block−size=boyut

boyut baytlık bloklar kullanılır.

−B, −−ignore−backups

~ ile sona eren dosya isimlerini listelemez.

−c

−lt ile birlikte dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre sıralar ve ve bu zamanı gösterir. −l ile birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar ve dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamanı gösterir. Aksi takdirde, dosya durum bilgilerinin son düzenlendiği zamana göre sıralar.

−C

Sütunlar halinde listeleme yapar.

−−color[=koşul]

Dosya türlerini ayırdetmek için renklendirme yapılıp yapılmayacağı belirtilir. koşul olarak, `never' (asla), `always' (daima) veya `auto' verilebilir.

−d, −−directory

−l seçeneği ile birlikte sadece dizine ilişkin bilgileri gösterir.

−D, −−dired

Emacs'ın `dired' kipi için tasarlanmış çıktı üretir.

−f

Sıralama yapmaz, −aU etkinleştirilir, −lst edilginleştirilir.

−F, −−classify

Liste girdilerine */=@| göstergelerinden birini ekler.

−−file−type

Liste girdilerine /=@| göstergelerinden birini ekler.

−−format=sözcük

sözcük olarak verilebilecek değerler ve karşılığı olan seçenekler: across −x, commas −m, horizontal −x, long −l, single−column −1, verbose −l, vertical −C

−−full−time

−l −−time−style=full−iso seçeneklerine eşdeğerdir.

−g

Dosya sahibini göstermemesi dışında −l gibidir.

−G, −−no−group

Grup sütununu göstermez.

−h, −−human−readable

Boyutları kullanıcı tarafından kolay okunabilecek biçimde (1K 234M 2G gibi) gösterir.

−si

Yukarıdaki seçeneğe benzer ama 1024 yerine 1000'lik katlar kullanılır (1 MB=1000KB kabul edilir, 1024 değil).

−H, −−dereference−command−line

Komut satırındaki sembolik bağlar takip edilir.

−−hide=şablon

Komut şablonu ile eşleşen girdiler gösterilmez (−a veya −A ile iptal edilir)

−−indicator−style=sözcük

Listedeki girdilere sözcük ile belirtilen tarzda gösterge ekler: none (öntanımlı değer), classify (−F), file−type (−−file−type), slash (−p)

−i, −−inode

Her dosyanın indis numarasını basar.

−I, −−ignore=şablon

şablon ile eşleşen girdileri listelemez.

−k

−−block−size=1K ile aynıdır.

−l

Uzun liste biçimi kullanılır.

−L, −−dereference

Bir sembolik bağın bilgileri gösterilirken, bağın kendisinin değil gösterdiği dosyanın bilgileri gösterilir.

−m

Listeyi virgül ile ayrılmış girdiler halinde gösterir.

−n, −−numeric−uid−gid

Kullanıcı ve grup isimleri yerine numaralarını göstermesi dışında −l gibidir.

−N, −−literal

Ham dosya isimlerini basar (kontrol karakterleri özel olarak değerlendirilmez).

−o

Grup sütununu göstermemesi dışında −l gibidir.

−p, −−indicator−style=slash

Dizinleree / göstergesini ekler.

−q, −−hide−control−chars

Basılamayan kontrol karakterlerini ? ile gösterir.

−−show−control−chars

Basılamayan konrol karakterlerini oldukları gibi gösterir (uygulama dir ve çıktılama birimi uçbirim olmadıkça öntanımlıdır).

−Q, −−quote−name

Girdi isimlerini tırnak içine alır.

−−quoting−style=sözcük

Girdi isimleri tırnak içine alınırken sözcük ile belirtilen tarz kullanılır: literal, locale, shell, shell−always, c, escape

−r, −−reverse

Ters sıralama yapar.

−R, −−recursive

Altdizinleri ardışık olarak listeler.

−s, −−size

Dosya boyutlarını blok cinsinden gösterir.

−S

Dosya boyutuna göre sıralama yapar.

−−sort=sözcük

sözcük ile belirtilen türde sıralama yapılır: extension (uzantısına göre −X), none (yok −U), size (boyuta göre −S), time (zamana göre −t), version (sürüme göre −v).

−−time=sözcük

Zaman bilgisi gösterilirken değişiklik zamanı yerine sözcük ile belirtilen zaman kullanılır. Erişim zamanı için: atime, access, use. Oluşturulma zamanı için: ctime. Duruma göre: status. Sıralama türü −−sort=time olarak belirtildiğinde sıralama burada belirtilen zamana göre yapılır.

−−time−style=tarz

−l seçeneği ile çıktılanann listede zaman belirtilen tarzda gösterilir: full−iso, long−iso, iso, +biçim. biçim date komutundaki gibi yorumlanır. Eğer biçim, biçim1<satırsonu>biçim2 biçiminde verilirse, en yeni dosyalara biçim2, daha eski olanlara da biçim1 uygulanır. Eğer biçim `posix−' ile başlıyorsa biçim sadece POSIX yereli dışında etkin olur.

−t

Değişiklik zamanına göre sıralama yapılır.

−T, −−tabsize=sayı

Sekme durakları için 8 yerine, sayı kullanılır.

−u

−lt ile birlikte erişim zamanına göre ile sıralar ve bu zamanı gösterir. −l ile birlikte kullanıldığında ise isme göre sıralar ve erişim zamanını gösterir. Aksi takdirde, erişim zamanına göre sıralar.

−U

Sıralama yapılmaz; girdiler dizindeki sırasına göre listelenir.

−v

Sıralama sürüme göre yapılır.

−w, −−width=sayı

Ekran genişliği sayı karakterlik kabul edilir.

−x

Listeleme sütunlar halinde değil satıra dizilerek yapılır.

−X

Alfabetik sıralama dosya uzantısına göre yapılır.

−1

Listeleme her satıra bir dosya yazılarak yapılır.

−−help

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

−−version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

boyut şu dizge ya da eşdeğeri olan tamsayılardan biri ile belirtilebilir: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 ve benzer şekilde G, T, P, E, Z, Y.

Öntanımlı olarak, dosyaların türlerini ayırdetmek için renkler kullanılmaz. Bu, −−color=none kullanımına eşdeğerdir. −−color seçeneğinin argümansız kullanımı −−color=always anlamına gelir. Renkli kodlama sadece −−color=auto ile ve standart çıktı bir uçbirime (tty) bağlı ise yapılır. Renkler LS_COLORS ortam değişkeninden alınırlar; dircolors komutu tarafından kolayca LS_COLORS ortam değişkenine atanabilirler.

YAZAN

Richard Stallman ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug−coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

dir komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve dir yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info coreutils dir

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006