Manpages

NAZWA

delete_module - usuwa wpis ładowalnego modułu.

SKŁADNIA

#include <linux/module.h>

int delete_module(const char *name);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

delete_module próbuje usunąć wpis nieużywanego ładowalnego modułu. Jeśli name jest równe NULL, to zostaną usunięte wszystkie nieużywane moduły zaznaczone jako usuwalne automatycznie. Tę funkcję może wywoływać tylko superużytkownik.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku sukcesu zwracane jest zero. W przypadku błędu, -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

EPERM

Użytkownik nie jest superużytkownikiem.

ENOENT

Nie istnieje moduł o tej nazwie.

EINVAL

name był pustym ciągiem znaków.

EBUSY

Moduł jest używany.

EFAULT

name jest poza dostępną przestrzenią adresową.

ZOBACZ TAKŻE

create_module(2), init_module(2), query_module(2).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

man --locale=C 2 delete_module

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

COMMENTS